Hoạt động Khuyến nông

Xã Tiên Minh: tổ Khuyến nông cộng đồng góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương Hot

22/03/2024 933

        Tiên Minh là một xã thuần nông thuộc huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Chính vì vậy, địa phương luôn chú trọng đẩy mạnh công tác Khuyến nông, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp tạo bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ và các đối tượng vật nuôi. Xã luôn giữ vững về năng suất lúa, diện tích sản xuất cây vụ Đông; chăn nuôi phát triển bền vững, an toàn dịch bệnh, phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại. Có được kết quả đó, không thể không nhắc tới vai trò quan trọng của Tổ Khuyến nông cộng đồng.

Kết quả thực hiện dự án Khuyến nông Trung ương " Xây dựng mô hình nuôi rươi kết hợp sản xuất lúa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm" Hot

05/12/2023 1834

         Thực hiện Hợp đồng 06.4.2/HĐKN ngày 10 tháng 4 năm 2023 về việc thực hiện dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình Nuôi rươi kết hợp sản xuất lúa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm" giai đoạn năm 2023 - 2025 giữa Trung tâm Khuyến nông Hải Dương với Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng. Năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng triển khai xây dựng mô hình với tổng quy mô 06 ha/02 hộ tại xã Chiến Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Một số kết quả nổi bật từ mô hình thuộc dự án: “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu VietGAHP, liên kết HTX theo chuỗi giá trị tại một số tỉnh phía Bắc” triển khai tại Hải Phòng năm 2023 Hot

30/09/2023 2016

          Thực hiện Hợp đồng số 21.2.22/HĐKN ngày 10/8/2022 giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng về triển khai dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu VietGAHP, liên kết HTX theo chuỗi giá trị tại một số tỉnh phía Bắc” giai đoạn 2022-2024, năm 2023 Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng triển khai dự án tại 5 tỉnh/thành phố: Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Phòng, với quy mô 43.000 con gà thịt lông màu/43 hộ tham gia mô hình. Trong đó, dự án triển khai tại Hải Phòng với quy mô 9.000 con/ 09 hộ trên địa bàn xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo. Mô hình triển khai tại Hải Phòng góp phần thực hiện mục tiêu chung của toàn dự án.

Vai trò của Khuyến nông trong việc phát triển tổ Khuyến nông cộng đồng xã Thụy Hương huyện Kiến Thụy Hot

24/09/2023 1993

          Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Khuyến nông theo hướng đa dạng hóa chức năng và loại hình hoạt động Khuyến nông, phát triển dịch vụ Khuyến nông theo hướng xã hội hóa, tích hợp đa giá trị để tạo ra giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế cho các đối tượng tham gia Khuyến nông, ngày 25/3/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1094/QĐ-BNN-KN phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình Tổ Khuyến nông cộng đồng”.

Một số biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi gà lông màu thương phẩm giai đoạn úm tại các hộ tham gia dự án Khuyến nông Trung ương trên địa bàn thành phố Hải Phòng Hot

20/09/2023 1945

           Năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng lựa chọn 09 hộ chăn nuôi gà trên địa bàn xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng thực hiện dự án: “ Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu VietGAHP, liên kết HTX theo chuỗi  giá trị tại một số tỉnh phía Bắc" với quy mô 9.000 con gà Ri lai thương Phẩm. Dự án chuyển giao giống gà lông màu năng suất, chất lượng, cùng với việc thực hiện theo quy trình VietGAHP gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Kiến Thụy tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức trong chăn nuôi thú y Hot

19/09/2023 1755

            Nhằm tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các Nghị quyết, cơ chế chính sách, phòng ngừa, kiểm soát dịch trong lĩnh vực chăn nuôi thú y trên địa bàn thành phố.

Chuỗi bài: Hướng đến tổng kết 30 năm KN VN, thành lập trung tâm KN Hải Phòng. Hải Phòng đổi mới tổ chức và phương pháp hoạt động Khuyến nông: Mô hình Khuyến nông cộng đồng Hot

24/08/2023 1592

            I. THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

            1. Quá trình thành lập      

            - Năm 1994, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng được thành lập Quyết định số 408/QĐ-TCCQ ngày 31/5/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông Lâm nghiệp. Là đơn vị sự trực thuộc Sở Nông lâm nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Chi cục Kho bạc Nhà nước thành phố. Biên chế toàn Trung tâm giao năm 1994 là 32 người. Cán bộ Khuyến nông tại các xã thực hiện chế độ hợp đồng theo quy định của Nhà nước (mỗi xã có 1 người).

Chuỗi bài: Hướng đến tổng kết 30 năm KN VN, thành lập TT KN Hải Phòng . Mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ sản phẩm tại Hải Phòng Hot

23/08/2023 852

         1.Thực trạng sản xuất nông nghiệp Hải Phòng

          1.1. Về diện tích, năng suất sản lượng

          - Theo số liệu thống kê hàng năm, diện tích gieo trồng trên 85,54 nghìn ha, trong đó: diện tích lúa cả năm 56,85 nghìn ha, diện tích cây rau màu 12,86 nghìn ha; diện tích cây lâu năm 8,38 nghìn ha, trong đó cây ăn quả đạt 6,77 nghìn ha, năng suất lúa trung bình đạt 64,33 tạ/ha. Sản lượng lúa 366,4 nghìn tấn; rau các loại 298,8 nghìn tấn; quả đạt 122,5 tấn/năm.

Chuỗi bài: Hướng đến tổng kết 30 năm KN Việt Nam, thành lập Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng. Vai trò của công tác Khuyến nông trong phát triển kinh tế hợp tác, hộ gia đình tại thành phố Hải Phòng Hot

22/08/2023 572

         1.Thực trạng phát triển kinh tế hợp tác, hộ gia đình tại Hải Phòng .

          1.1.Số lượng Hợp tác xã (HTX), Liên hiệp Hợp tác xã (LH HTX)

           - Năm 2022, toàn thành phố có 373 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động.

           - Phân theo từng lĩnh vực ngành nghề hoạt động, như sau: 203 HTX Dịch vụ nông nghiệp; 49 HTX và 01 Liên hiệp HTX Công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp; 44 HTX Thượng mại, chợ và dịch vụ; 23 HTX Giao thông vận tải; 10 HTX Xây dựng; 17 HTX Dịch vụ điện, Dịch vụ nước sạch và Dịch vụ vệ sinh môi trường; 26 Quỹ tín dụng nhân dân.

           - Năm 2022 có 23 HTX thành lập mới, trong đó có 14 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 09 HTX phi nông nghiệp

Chuỗi bài: Tổng kết 30 năm KN VN . Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng xây dựng chuỗi văn phòng trưng bày, giới thiệu, liên kết tiêu thụ nông sản an toàn và sản phẩm OCOP thành phố Hải Phòng Hot

22/08/2023 869

         1.Sự cần thiết xây dựng chuỗi Văn phòng

        Theo số liệu thống kê, lượng hàng nông sản lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng mỗi ngày khoảng 550 - 700 tấn rau củ quả, thịt các loại, trong đó rau trên 400 tấn, hoa quả các loại gần 200 tấn, khoảng 95 tấn thịt gia súc, 500 tấn thủy sản,... Hiện tại, Hải Phòng tự cung cấp tại chỗ 35% lượng rau củ quả (khoảng 200 tấn), còn lại là nông sản từ các tỉnh vận chuyển vào tiêu thụ tại Hải Phòng. Riêng chợ đầu mối nông sản Phương Nghĩa (Sở Dầu, Hồng Bàng), lượng hàng nông sản nhập về chợ trung bình 180 tấn/ngày, chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng yên, Lào Cai, Sơn La, Vĩnh Phúc, Hà Nội và một số tỉnh miền Trung trở vào, thời điểm cao điểm khoảng 200 tấn/ngày. Ngoài chợ đầu mối Phương Nghĩa, lượng hàng nông sản được vận chuyển về Hải Phòng có nguồn gốc từ các tỉnh thành trên được tiêu thụ trong các hệ thống phân phối lớn như Mega, Go HP, Co.opmart, Winmart, hệ thống Winmart + khoảng 50 tấn/ngày. Trên đia bàn thành phố Hải Phòng có trên 270 chợ kinh doanh thực phẩm phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân thành phố. Có 05 siêu thị lớn và hệ thống các cửa hàng, siêu thị mini kinh doanh các mặt hàng nông sản.

Đối tác/Liên kết
Trang chủ
Thống kê truy cập
 • Hôm nay: 3407
 • Hôm qua: 5391
 • Tuần này: 31680
 • Tuần trước: 36338
 • Tháng này: 312798
 • Tháng trước: 344551
 • Lượt truy cập: 3314019
QR Code

Dùng điện thoại scan mã QR này để truy cập vào website

QR Code
0225.3541.398 
messenger icon