Vị trí , chức năng Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng

10:23:43 21/04/2021 Lượt xem 1886 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

            1.Vị trí và chức năng

          Trung tâm Khuyến nông (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các hoạt động Khuyến nông về sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ngành nghề nông thôn và dịch vụ Khuyến nông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

           Trung tâm có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

            2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm: Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ của các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

             3. Cơ cấu tổ chức

             a. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và các công việc được Sở phân công hoặc ủy quyền.

           Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

            Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm; điều động, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám dốc Trung tâm được thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và quy định của pháp luật.

             b. Các phòng tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm:

            - Phòng Hành chính Tổ chức;

            - Phòng Kế hoạch Tài chính;

            - Phòng Chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp;

            - Phòng Chuyển giao kỹ thuật thủy sản;

            - Phòng Đào tạo và Thông tin tuyên truyền;

            - Phòng Tư vấn Khởi nghiệp.

             c. Các Trạm Khuyến nông thực thuộc Trung tâm:

             - Trạm Khuyến nông An Lão;

             - Trạm Khuyến nông An Dương;

             - Trạm Khuyến nông Kiến Thụy;

             - Trạm Khuyến nông Thủy Nguyên;

             - Trạm Khuyến nông Tiên Lãng;

             - Trạm Khuyến nông Vĩnh Bảo;

             - Trạm Khuyến nông Liên quận.

           Các Trạm Khuyến nông có trụ sở làm việc, được sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

         d. Các phòng tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; Trạm Khuyến nông thực thuộc Trung tâm có Trưởng, không quá 01 Phó Trưởng phòng (trạm) và một số viên chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

         đ. Số người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Đối tác/Liên kết
Trang chủ
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 9382
  • Hôm qua: 4595
  • Tuần này: 32432
  • Tuần trước: 27015
  • Tháng này: 250273
  • Tháng trước: 365278
  • Lượt truy cập: 3111239
0225.3541.398 
messenger icon