Danh bạ điện thoại

10:52:14 15/03/2023 Lượt xem 1378 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HẢI PHÒNG
Địa chỉ:
Số 06 Chiêu Hoa, quận Kiến An, Hải Phòng
Điện thoại: 02253.877.608
Email: hctc.ttknhp@gmail.com
Website: khuyennonghaiphong.gov.vn

 

I. BAN GIÁM ĐỐC

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

 

1

Nguyễn Ngọc Đam

0949466668
(02253876034)

nguyenngocdam64@gmail.com

 

2

Cao Thanh Huyền

PGĐ

0912234222

caohuyen77@gmail.com

 

3

Lưu Văn Cảnh

PGĐ

0912109628

canhkhln@gmail.com

 

II. CÁC PHÒNG

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

 

1. Phòng HCTH

02253541398

hctc.ttknhp@gmail.com

 

1

Vũ Thị Huyền Lan

TP

0915541854

vuhuyenlan@gmail.com

 

2

Trịnh Thị Thu Hồng

PP

0914416084

thuhongkn@gmail.com

 

3

Phạm Thị Lý

PP

0983460618

 

4

Trần Thị Nguyệt

0763426164

trannguyetknhp@gmail.com

 

5

Lê Thị Thu Hằng

0974275525

thuhang2710@gmail.com

 

6

Nguyễn Hồng Phong

0336171919

nhphonghp@gmail.com

 

7

Đinh Duy Tuấn

Lái xe

0901517682

 

8

Trần Văn Thức

Bảo vệ

0912786665

 

9

Trần Văn Đổi

Bảo vệ

0974045468

 

10

Phạm Thị Liệu

Tạp vụ

0363081256

 

11

Trần Thị Huyền Vân

0983858460

huyenvan87.knhp@gmail.com

 

12

Đào Viết Phong

0822855911

Phongdao2511@gmail.com

 

2. Phòng CGKTNN

02253791754

kythuatnongnghiepKNHP@gmail.com

 

1

Vũ Đức Hạnh

TP

0973943699

vhanh.tq@gmail.com

 

2

Đặng Văn Tâm

PP

0977756615

 

3

Bùi Thị Nguyên

0833124222

nguyenknhp@gmail.com

 

4

Trần Thị Bình

0987755389

binhknhp@gmail.com

 

5

Cao Minh Tuấn

0974846665

 

6

Nguyễn Ngô Hải Yến

0978036806

 nnhaiyen251197@gmail.com

 

7

Phạm Thị Minh Thu

0352615814

Phamthuvb1999@gmail.com

 

8

Ngô Thị Nga

0988232642

ngongahp89@gmail.com

 

9

Bùi Thị Họa

0374028585

buihoaknhp@gmail.com

 

10

Lương Phú Tùng

0373885695

Tung070100@gmail.com

 

3. Phòng CGKTTS

00225341532

phongcgktts@gmail.com

 

1

Đặng Thị Thanh

TP

0982061358

dangthanh.knhp@gmail.com

 

2

Nguyễn Trung

PP

0904772768

trungknknhp@gmail.com

 

3

Nguyễn Thị Hằng

0932256966

hang1986.qn@gmail.com

 

4

Nguyễn Văn Thế

0975427108

ngocthekn@gmail.com

 

5

Nguyễn Thị Tài

0983507798

nguyenthitai47@gmail.com

 

4. Phòng ĐT–TT-TT

02253577366

 

1

Lê Thị Đức

TP

0904680368

ducknhp@gmail.com

 

2

Nguyễn Thị Huệ

PP

0986063229

4h.knhp@gmail.com

 

3

Nguyễn Hương Giang

0368831372

Nguyenhuonggianghp@gmail.com

 

4

Vũ Thắng Linh

0389615705

Vuthanglinh87@gmail.com

 

5

Trần Văn Vương

0378779759

Vanvuonghp89@gmail.com

 

6

Nguyễn Thị Thu Hiền

0962469588

Thuhienknhp@gmail.com

 

7

Đoàn Thị Thu Huyền

0971456269

Thuhuyendoan87@gmail.com

 

8

Hoàng Thị Tâm

093691390

Hoangtam139@gmail.com

 

9

Nguyễn Thị Huyền

0859081258

nthuyen.mt@gmail.com

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG AN DƯƠNG
Địa chỉ:
90 ĐT351, TT. An Dương, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại: 02253.
Email:
Tramknanduong@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

I. Lãnh đạo Trạm

tramknknanduong@gmail.com

1

Lại Phú Núi

Trưởng trạm

0946232139

phunui77hp@gmail.com

2

Đào Xuân Mến

P. Trưởng trạm

0902035957

menknad@gmail.com

3

Nguyễn Đức Tân

P. Trưởng trạm

0934298371

loanknhp@gmail.com

II. Văn Phòng

4

Phan Hữu Linh

KNV

0369512293

phanlinh479@gmail.com

5

Lý Trung Thành

KNV

0842260683

bluerosevn30@gmail.com

6

Bùi Thị Toan

KNV

0859128179

buitoanknhp@gmail.com

7

Cao Thị Minh Tuyển

VC

0914450968

III. Cụm 1

8

Nguyễn Thị Huệ

Cụm trưởng

0342417992

hueknknad@gmail.com

IV. Cụm 2

9

Nguyễn văn Dũng

Cụm trưởng

0906178702

Nguyendung.182ad@gmail.com

V. Cụm 3

10

Trần Văn Điều

Cụm trưởng

0353731672

tranvandieu1672@gmail.com

VI. Cụm Kiến An

11

Đào Thị Thủy

Cụm trưởng

0975695813

thuy.dt4882@gmail.com

VII. Cụm Hải An

12

Trần Thị Phương

Cụm trưởng

0915818685

tranphuongknknhp.284@gmail.com

                       

 

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG KIẾN THỤY
Địa chỉ:
Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng
Điện thoại: 02253.881.485
Email: Tramknknkienthuy@gmail.com

TT

Họ Và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

I. Lãnh đạo Trạm

tramknknkienthuy@gmail.com

1

Nguyễn Quang Trung

Trạm trưởng

0915098994

trung70knkt@gmail.com

2

Phạm Thị Liên

Trạm phó

0985809510

phamlienhp78@yahoo.com.vn

II. Văn Phòng

3

Vũ Thị Tư

KNV

0766442576

vuthituknkt@gmai.com

4

Vũ Văn Thế

KNV

0989400196

vuvanthekn@gmail.com

III. Cụm 1

5

Nguyễn Đức Lựu

Cụm trưởng

0395497722

nguyenducluu1963@gmail.com

IV. Cụm 2

6

Lương Khánh Hưng

KNV

0976117469

luongkhanhhungknkt@gmail.com

V. Cụm 3

7

Đặng Thị Nguyện

KNV

0385151064

dangnguyenknkn@gmail.com

VI. Cụm 4

8

Nguyễn Tuấn Anh

KNV

0979286223

tuananh81ds@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG THỦY NGUYÊN
Địa chỉ:
07 xã Thủy Sơn,Thủy Nguyên, Hải Phòng
Điện thoại: 02253.776.132
Email: khuyennongtnhp@gmail.com

TT

Họ Và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

I. Lãnh đạo Trạm

khuyennongtnhp@yahoo.com.vn

1

Nguyễn Mạnh Chiến

Trạm trưởng

0773.317.666
(0332.161.381)

chienttkn1971@gmail.com

II. Cụm 1

2

Nguyễn Minh Hướng

Cụm trưởng

0353950594

nguyenminhhuong.knhp@gmail.com

III. Cụm 2

3

Phạm Thị Liên

Cụm trưởng

0975386139

liencp1983@gmai.com

IV. Cụm 3

4

Hà Thị Nhanh

Cụm trưởng

0936214894

nhanhld83@gmail.com

V. Cụm 4

5

Vũ Văn Cường

Cụm trưởng

0904146496

vancuongnts7@gmail.com

VI. Cụm 5

6

Trần Văn Khải

Cụm trưởng

0934557160

tranvankhai0934@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG VĨNH BẢO
Địa chỉ:
Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Điện thoại: 02253.
Email: Tramknkn@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

I. Lãnh đạo Trạm

tramknkn@gmail.com

1

Nguyễn Văn Tuân

Trạm Trưởng

0793318467

nguyentuanknvb@gmail.com

2

Nguyễn Văn Quyền

Phó Trạm trưởng

0989885214

quyenhang.ty@gmail.com

II. Văn Phòng

3

Vũ Thị Nhung

Thường trực Trạm

0934656482

4

Phạm Văn Quyết

Cán bộ tổng hợp

0388884710

5

Nguyễn Thị Thanh Hoa

0916689259

hoanguyenvb1979@gmail.com

6

Bùi Thị Quyên

0395439387

quyendhnn@gmail.com

III. Cụm 1

7

Vũ Thị Hiền

Trưởng cụm số 1

0989636844

hienquy0504@gmail.com

IV. Cụm 2

8

Phạm Mai Hạnh

Trưởng cụm số 2

0973702724

V. Cụm 3

9

Nguyễn Thị Thùy Linh

Trưởng cụm số 3

0389658697

thuylinhvb1992@gmail.com

VI. Cụm 4

10

Nguyễn Thị Vân

Trưởng cụm số 4

0963210891

vancoi.hp91@gmail.com

VII. Cụm 5

11

Nguyễn Thị Thanh Mai

Trưởng cụm số 5

0359040484

thanhmaint.hua@gmail.com

VIII. Cụm 6

12

Nguyễn Thị Mùa

Trưởng cụm số 6

0392046656

nguyenmuaknvb@gmal.com

TRẠM KHUYẾN NÔNG AN LÃO
Địa chỉ:
Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Hải Phòng
Điện thoại: 02253.
Email: Tramknanlao@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

I. Lãnh đạo Trạm

tramknanlao@gmail.com

1

Vũ Quang Viện

Trạm Trưởng

0983473618

quangvien259@gmail.com

2

Đặng Thị Thu Thủy

Phó Trạm trưởng

0919146868

dangthuthuyhp@gmail.com

II. Văn Phòng

3

Phạm Thị Bình

Thường trực

0982544458

binhthiphamknan@gmail.com

4

Dương Thị Lời

Thường trực

0386116335

duongthiloiknhp@gmail.com

5

Phan Văn Dũng

Thường trực

0826648758

tramknanlao@gmail.com

6

Trần Thị Thu Huyền

Thường trực

0934242639

Thuhuyen110785.hp@gmail.com

III. Cụm 1

7

Đỗ Thị Nhung

Cụm KN số 1

0813467640

IV. Cụm 2

8

Lê Thị Dịu

Cụm KN số 2

0345145486

V. Cụm 3

9

Nguyễn Thị Dinh

Cụm  KN số 3

0983139216

VI. Cụm 4

10

Ngô Văn Thanh

Cụm KN số 4

0372394312

                     

 

 

 

 

 

 

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG TIÊN LÃNG
Địa chỉ:
238, Khu 2, TT. Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Điện thoại: 02253.
Email:
Khuyennongtienlang@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

I. Lãnh đạo Trạm, Văn phòng

Khuyennongtienlang@gmail.com

1

Nguyễn Thị Uyên

Trạm trưởng

0384922759

thuuyenkn@gmail.com

2

Nguyễn T. Huyền Thư

Trạm phó

0982945989

huyenthuknhp@gmail.com

3

Cao Thị Thu Hiệp

PT cụm KN số 1,2

0848942588

Caothithuhiep86@gmail.com

4

Vũ Thị Thúy Nga

PT cụm KN số 2

0936838968

vuthuyngattg@gmail.com

5

Vũ Thị Bích Châm

PT cụm KN số 3

0971924081

Vutramanh964@gmail.com

6

Vũ Chung Thùy

KNV

0962330148

vuchungthuy81@gmail.com

7

Bùi Văn Thành

Tây Hưng

0978728766

thanhtramphuong@gmail.com

II. Cụm số 1

8

Nguyễn Thanh Tùng

Đại Thắng

0979664024

thanhtungtlhp@gmail.com

III. Cụm số 2

9

Bùi Thị Nụ

Tiên Thanh

0093692139

Buithinu04011989@gmailcom

IV. Cụm số 3

10

Nguyễn Thị Mai

Cấp Tiến

0973930236

ntmai.88@gmail.com

V. Cụm số 4

11

Phạm Hoa Xim

Tiên Minh

0973101801

phamhoaxim@gmail.com

VI. Cụm số 5

12

Nguyễn Thị Hường

Tiên Thắng

0386983006

nguyenhuongkntl1988@gmail. com

 

 

 

TRẠI THỰC NGHIỆM, SẢN XUẤT VÀ CHUYỂN GIAO GIỐNG
NÔNG - LÂM - THỦY SẢN CHẤT LƯỢNG CAO

Địa chỉ: Quán Rẽ, Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

I. Lãnh đạo Trại

1

Vũ Văn Vĩ

Trưởng trại

0904680368

vuvanvihp@gmail.com

II. Văn Phòng

2

Vũ Tiến Vương

0389968148

vutienvuong90@gmail.com

3

Nguyễn Trân Hưng

0904655432

4

Nguyễn Công Nguyên

0393382448

5

Bùi Văn Mừng

0982190580

6

Đỗ Thị Hoa

0347892588

7

Nguyễn Thị Trang

0988972395

8

Lại Văn Thịnh

9

Lê Thị Thu

0358.178604

10

Cao Xuân Thắng

0974406786

11

Lưu Văn Phước

0906170036

 

Đối tác/Liên kết
Trang chủ
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 1864
  • Hôm qua: 5035
  • Tuần này: 13223
  • Tuần trước: 30160
  • Tháng này: 315523
  • Tháng trước: 293819
  • Lượt truy cập: 2993336
0225.3541.398 
messenger icon