Tin mới nhất

Xây dựng 10 - 15 vùng sản xuất rau màu tập trung

Ngày đăng: 15-05-2014 | 4:15 PM | 1447 Lượt xem

Năm 2014, huyện Thủy Nguyên phấn đấu xây dựng mỗi xã có 1 vùng sản xuất tập trung hoặc cánh đồng mẫu lớn. Chú trọng phát triển rau màu các loại, xây dựng 10 - 15 vùng sản xuất rau màu tập trung. Đồng thời thí điểm một số mô hình sản xuất hàng hoá tập trung theo phương thức tích tụ ruộng đất hoặc cho thuê lại đất của nông dân.

Năm 2013, diện tích rau màu các loại của huyện là 1.660 ha, sản lượng ước đạt 34.610 tấn. Huyện hình thành và xây dựng các vùng sản xuất tập trung như: Vùng trồng dưa xã Kỳ Sơn với diện tích 80 ha, thực hiện công thức luân canh: lúa mùa sớm - dưa chuột vụ đông - dưa lê, hàng năm cho tổng thu từ 350-400 triệu đồng/ha; vùng rau xã Hợp Thành diện tích 30 ha, Vùng rau xã Phục Lễ diện tích 30 ha; vùng khoai tây ở xã Quảng Thanh 6 ha....

Theo HPĐT

Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: