Tin mới nhất

Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng ở tất cả các lĩnh vực

Ngày đăng: 02-04-2018 | 10:25 AM | 41889 Lượt xem

(HPĐT) - Theo Cục Thống kê Hải Phòng, tổng sản phẩm trên địa bàn Hải Phòng (GRDP) theo giá so sánh 2010, ước tính quý 1 năm 2018 đạt 33.414 tỷ đồng, tăng 15,01% so cùng kỳ năm trước (quý 1-2017 tăng 12,7%).

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,31% (kế hoạch tăng 2,75%), đóng góp 0,16 điểm % vào mức tăng chung. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 22,10% (kế hoạch tăng 20,5%), đóng góp 8,67 điểm % vào mức tăng chung. Khu vực dịch vụ tăng 11,27% (kế hoạch tăng 12,1%), đóng góp 5,66 điểm % vào mức tăng chung.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành thủy sản có mức tăng cao nhất, tăng 7,48% so với cùng kỳ; ngành lâm nghiệp tăng 2,77%; ngành nông nghiệp tăng 1,42% là kết quả tích cực của việc chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thời gian qua (quý 1- 2017 giảm 2,36%).

Trong khu vực công nghiệp - xây dựng, ngành công nghiệp tăng 22,26% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 7,85 điểm % vào tốc độ tăng chung, trong đó chủ yếu là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 24,25%, đóng góp 7,69 điểm %; ngành xây dựng tăng 20,69% cao hơn tốc độ tăng 15,20% của cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,83 điểm %.

Tiếp đến là khu vực dịch vụ tăng 11,27% so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có mức tăng cao như: bán buôn, bán lẻ tăng 12,43%; vận tải, kho bãi tăng 14,77%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 17,4%...

Cơ cấu kinh tế trên địa bàn tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng. Cụ thể: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 4,70%, khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 39,91%; khu vực dịch vụ chiếm 49,94%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,45%.

 Theo báo hải phòng

 

Link download: Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng ở tất cả các lĩnh vực
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: