Tin mới nhất

Tình hình dịch hại trên lúa tính đến ngày 17/4/2014

Ngày đăng: 22-04-2014 | 7:34 AM | 1433 Lượt xem

Theo thông báo số 102/TB-BVTV ngày 18/4/2014 của Chi cục BVTV, đến nay toàn thành đã có 23% diện tích lúa trà xuân sớm đang trong giai đoạn làm đòng và trà xuân muộn đang trong quá trình cuối đẻ nhánh phân hóa làm đòng. Nhìn chung các trà lúa sinh trưởng phát triển tương đối tốt. Thời gian qua thời tiết âm u, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho dịch hại phát triển, đặc biệt các bệnh:

1. Bệnh Đạo ôn

Diện tích nhiễm bệnh Đạo ôn 626,5ha (tăng 320 ha so với tuần trước) chủ yếu trên các giống BC 15, Nếp, Bắc thơm số 7, Hương biển 3, Nihonmai0Akita Komchi (Nhật Bản)…tỷ lệ lá bị hại 20-30%, cao 40-50%, rải rác có diện tích bị hại 70-90% (Phả Lễ- Thủy Nguyê). Những diện tích bị nhiếm bệnh đã được phun từ 1-2 lần, nhìn chung diện tích đã phun trừ đúng kỹ thuật bệnh đã dừng phát triển.

2. Sâu cuốn lá nhỏ

Sâu non (tuổi 4-5) có mật độ phổ biến từ 1-2con/m2, cao 5-7conm2, cá biệt 10-15con/m2 (Kênh Giang- Thủy Nguyên; Đoàn Xá, Minh Tân- Kiến Thụy).

Do đầu vụ xuân kéo dài, diễn biến của sâu phức tạp nên trưởng thành sau cuốn lá nhỏ lứa 2 vũ hóa từ trung tuần tháng 4/2014, mật độ phổ biến hiện nay 0,2-0,3con/m2, nơi cao 1-2con/m2

3. Chuột hại

Diện tích lúa bị chuột hại 637,1ha (tăng 324,1ha so với tuần trước) một số diện tích bị hại nặng trên 70% số dảnh (Thủy Nguyên 1ha…)

Các địa phương đã tích cực diệt chuột bằng các biện pháp thủ công và hóa học; khuyến khích nông dân bắt chuột bằng cách thu mua đuôi chuột, tính từ đầu vụ đến nay nông dân các quận huyện đã bắt thủ công được 117.726 con chuột.

Ngoài ra bệnh Khô vằn đã xuất hiện trên những diện tích lúa xanh tốt, bón thừa phân đạm (diện tích nhiễm 300ha). Rầy nâu, rầy lưng trắng (tuổi 3,4,5, trưởng thành) đã xuất hiện mật độ phổ biến 30-40con/m2, nơi cao 100-150con/m2, cá biệt 500 con/m2 (Tiên Lãng, Kiến Thụy) trên các giống Nếp, Bắc thơm 7, các giống lúa lai…

* Dự báo trong thời gian tới, khả năng thới tiết mát, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng dịch hại phát triển nhanh:

- Bệnh Đạo ôn có khả năng tiếp tục phát triển gây hại lá và cổ bông (những diện tích lúa trỗ cuối tháng 4/2014) trên các giống nhiễm.

- Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 rộ từ 24/4/2014- cuối tháng 4/2014; sâu non xuất hiện từ tháng 5/2014 và gây hại trên các trà lúa, giống lúa giai đoạn đang làm đòng, dự kiến diện tích lúa có khả năng bị sâu hại hơn 22.000ha (Vĩnh Bảo 6.000ha; Tiên Lãng 4.000ha; Thủy Nguyên 4.000ha; Kiến Thụy; Dương Kinh, Đồ Sơn 4.000ha; An Lão 3.000ha; An Dương 1.200ha..)

Các đối tượng khác: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, chuột…tiếp tục phát triển và gây hại.

Phòng Đào tạo & Thông tin tuyên truyền

 

Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: