Tin mới nhất

Sản xuất nông nghiệp sạch gắn với sử dụng phân bón hữu cơ " Xu hướng tất yếu"

Ngày đăng: 10-03-2018 | 8:26 AM | 4449 Lượt xem

Tại hội nghị “Phát triển phân bón hữu cơ” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 9-3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận định: Việc sử dụng phân bón hóa học trong thời gian dài gây ô nhiễm, thoái hóa đất và thậm chí ảnh hưởng xấu đến chất lượng nông sản. Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng bền vững, hiệu quả với việc sử dụng phân bón hữu cơ là một xu hướng tất yếu.

Theo Bộ trưởng Việt Nam đang mất cân đối nghiêm trọng về sử dụng phân bón, nông dân lạm dụng phân bón vô cơ trong sản xuất. Việt Nam đang tiến tới sản xuất hàng hóa theo tín hiệu thị trường, trong khi thị trường ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng sản phẩm, cùng với đó phải có các giải pháp trong canh tác giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu… Bởi vậy, việc sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ là một trong những giải pháp quan trọng đặt ra hiện nay đối với ngành nông nghiệp.

Hiện nay toàn quốc có 180 cơ sở được cấp phép sản xuất phân bón hữu cơ. Tổng công suất của các cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ là 2,5 triệu tấn/năm, chiếm 8,5% so với tổng công suất các cơ sở sản xuất phân bón trong nước (29,5 triệu tấn/năm) và bằng gần 1/10 so với công suất sản xuất phân bón vô cơ (26,7 triệu tấn/năm).

 

 

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là phương thức sản xuất nông nghiệp

thân thiện với môi trường.

 

Do thiếu các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ tại Việt Nam dẫn tới sự mất cân đối nghiêm trọng trong việc sử dụng phân bón hữu cơ và vô cơ. Đến tháng 9-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP. Lần đầu tiên, các quy định về khuyến khích sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ được đưa vào một nghị định. Những quy định tại Nghị định 108/NĐ-CP bước đầu xác định sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ là nội dung quan trọng để phát triển nền nông nghiệp sạch và bền vững. Tuy nhiên, hệ thống tiêu chuẩn về phân bón nói chung và phân bón hữu cơ nói riêng còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Chưa có quy chuẩn kỹ thuật nào trong lĩnh vực phân bón được xây dựng.

Theo ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục tiến hành rà soát và xây dựng kế hoạch xây dựng các tiêu chuẩn; trong đó quan tâm, ưu tiên nhóm chỉ tiêu của phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, chế phẩm vi sinh… Mục tiêu năm 2019 sẽ hoàn thiện cơ bản các tiêu chuẩn về phương pháp thử để kiểm tra chất lượng phân bón. Cục Bảo vệ thực vật cũng đang khẩn trương xây dựng và hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng phân bón; trong đó có các quy định cụ thể về chất lượng phân bón hữu cơ, các chế phẩm sinh học, chế phẩm vi sinh. Dự kiến sẽ trình ban hành trong tháng 5-2018.

Với mục tiêu phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ cả về lượng và chất bảo đảm hiệu quả cao, bền vững góp phần xây dựng nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị nông sản và bảo vệ môi trường, ngành nông nghiệp phấn đấu tăng tỷ trọng sử dụng phân bón hữu cơ ít nhất hơn 3 triệu tấn/năm. Ngành sẽ khuyến khích, vận động để bảo đảm ít nhất 50% trong tổng số các đơn vị sản xuất phân bón cả nước cam kết đầu tư phát triển sản xuất phân bón hữu cơ nhất là các đơn vị sản xuất phân bón vô cơ lớn.

Để tạo ra hành lang pháp lý, các nội dung nhằm khuyến khích hơn nữa phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ sẽ được đưa vào dự thảo Luật Trồng trọt; trong đó, bao gồm các chính sách hỗ trợ về đất đai, thuế, tín dụng cũng như thúc đẩy áp dụng các công nghệ mới.

Theo báo Hải Phòng

 

Link download: Sản xuất nông nghiệp sạch gắn với sử dụng phân bón hữu cơ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: