Tin mới nhất

QĐ số 274/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 28/6/2017 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng

Ngày đăng: 19-07-2017 | 7:17 AM | 1020 Lượt xem

Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: