Tin mới nhất

Phê duyệt Chương trình khuyến nông thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2024

Ngày đăng: 09-12-2019 | 2:38 PM | 1039 Lượt xem

(Haiphong.gov.vn) - Hoạt động khuyến nông trong những năm qua đã tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, tạo sản phẩm có quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng giá trị và hiệu quả kinh tế.

Hoạt động khuyến nông thường xuyên bám sát địa bàn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Chuyển giao có hiệu quả các kết quả nghiên cứu, tiến bộ kỹ thuật, phương pháp sản xuất mới áp dụng vào sản xuất; xây dựng được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung có hiệu quả cao; bước đầu đã hình thành những nông dân tiêu biểu trong tiếp nhận, triển khai các tiến bộ kỹ thuật, là những tấm gương điển hình cho những nông dân khác học tập và làm theo...

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác khuyến nông còn  một số hạn chế, tồn tại: Các chương trình, mô hình khuyến nông còn dàn trải, nhỏ lẻ. Việc nhân rộng kết quả mô hình điểm thành công ra sản xuất đại trà chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các nhóm đối tượng nông dân. Hoạt động khuyến nông mới tập trung vào xây dựng mô hình để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, chưa có nhiều mô hình tổng hợp, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, tổ chức quản lý sản xuất, xúc tiến thị trường... Để khắc phục những tồn tại nêu trên, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 về việc phê duyệt Chương trình khuyến nông thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2024. Tại Quyết định này, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng Sở Tài chính căn cứ Chương trình được phê duyệt tổ chức triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: