Tin mới nhất

Phát huy dân chủ ở cơ sở: “Đòn bẩy” xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 18-09-2019 | 2:21 PM | 29760 Lượt xem

(ĐTHP) Năm 2019, Hải Phòng phấn đấu 139/139 xã (đạt 100% tổng số xã) hoàn thành xây dựng nông thôn mới và 2 huyện Cát Hải, An Dương trở thành huyện nông thôn mới. Do đó phát huy dân chủ, huy động nguồn lực trong dân để xây dựng nông thôn mới cần được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả cao hơn để thực hiện thành công mục tiêu trên.

 

 

Mô hình trồng rau hữu cơ tại xã Xuân Đám, Huyện Cát Hải

Công khai, minh bạch từ cấp cơ sở

Tính đến nay, Hải Phòng có 89/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong khi khoảng thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều. Do đó cần tập trung cao nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới đối với 50 xã còn lại. Ngoài sự đầu tư của thành phố cần huy động nguồn lực quan trọng trong dân góp sức xây dựng nông thôn mới. Một trong những giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực to lớn này là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh những thành tích đạt được, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thành phố xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn một số mặt hạn chế. Tại một số địa phương, công tác tuyên truyền quy chế dân chủ tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa thường xuyên, phương pháp tuyên truyền chậm đổi mới, thiếu đa dạng. Trong xây dựng nông thôn mới, khó khăn, vướng mắc nhất vẫn là việc thống nhất huy động các nguồn lực đóng góp của người dân.

Nhằm khắc phục hạn chế nêu trên để quy chế dân chủ là “đòn bẩy”  trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cần thực hiện triệt để phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra gắn với dân thụ hưởng”. Cách làm ở Chi bộ thôn 3, xã Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng) là một ví dụ. Theo đồng chí Lê Thị Châm, Bí thư Chi bộ thôn 3, khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của địa phương, nhất là xây dựng nông thôn mới, chi bộ đều đưa ra bàn bạc công khai trong nhân dân. Khi dân được biết, được bàn và trực tiếp tham gia và được thụ hưởng những lợi ích từ phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân đồng thuận, ủng hộ rất cao. Đến nay, người dân thôn 3 tham gia đóng góp hoàn thành hơn 900 m đường giao thông thôn, xóm, hơn 400 m đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa trị giá hơn 150 triệu đồng... góp phần xây dựng thôn 3 là một trong những địa phương đi đầu của xã Tiên Thắng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đây là kinh nghiệm để các địa phương khác có thể tham khảo.

Tuyên truyền để người dân đồng thuận

Cùng với việc công khai, minh bạch, bàn bạc dân chủ các chủ trương, biện pháp cũng như các khoản đóng góp, huy động xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương chú trọng tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu và cùng thực hiện. Đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy An Dương cho biết, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chi bộ, chính quyền các thôn chủ động tuyên truyền cung cấp đầy đủ thông tin về chủ trương, những việc phải làm, nguồn lực cần thiết, trên cơ sở đó người dân thảo luận làm rõ thuận lợi, khó khăn, xác định việc làm trước, làm sau, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện. Sau khi làm xong mỗi công việc, mỗi chi bộ, thôn cùng đánh giá rút kinh nghiệm, công khai minh bạch các khoản đóng góp, các nguồn lực huy động; biểu dương sự đóng góp của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân. Với cách làm đó, dù là hiến đất làm đường, giữ gìn vệ sinh, đóng góp kinh phí... nhiệm vụ nào địa phương cũng nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2019.

Để quy chế dân chủ tiếp tục được thực hiện tốt, qua đó huy động nguồn lực, sức dân trong xây dựng nông thôn mới, theo đồng chí Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố việc xây dựng đề án quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất đai, dồn điền đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, phương án sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường, các chính sách về an sinh xã hội, huy động đóng góp… cần tiếp tục được công khai để nhân dân được biết, được bàn, quyết định và giám sát theo đúng tinh thần Pháp lệnh số 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa 11) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Một cách làm khác đang được nhiều địa phương thực hiện đó là bổ sung quy ước, hương ước của thôn, xóm những nội dung mới về xây dựng nông thôn mới để thuận lợi trong quá trình bàn bạc quyết định, tham gia của nhân dân. Nhiều nội dung về xây dựng nông thôn mới được lấy ý kiến của người dân nhiều lần, trao đổi kỹ để người dân hiểu và giám sát thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, bảo đảm quy chế dân chủ được thực hiện công khai, minh bạch từ cấp cơ sở.

Nhờ phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016-2019, người dân đóng góp 22 tỷ đồng, tự nguyện hiến hơn 85 nghìn m2 đất thổ cư, xây dựng 28272 tuyến đường giao thông nông thôn và 4335 km đường giao thông nội đồng.

 

Link download: Phát huy dân chủ ở cơ sở: “Đòn bẩy” xây dựng nông thôn mới
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: