Tin mới nhất

Luồng gió mới cho nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng

Ngày đăng: 08-03-2018 | 8:00 AM | 4883 Lượt xem

Qua 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 16/7/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng, Nông thôn mới (NTM) đang trở thành hiện thực và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, thủy sản phát triển vững theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; đời sống vật chất, tinh thần nông dân được nâng cao; diện mạo nông thôn đổi mới, kết cấu hạ tầng được nâng cấp; cơ cấu kinh tế, quan hệ sản xuất được cải biến tiến bộ.

Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân
.

 

Làn gió mới

Những kết quả trong xây dựng NTM Hải Phòng là do có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, hệ thống chính trị ở khu vực nông thôn được tăng cường, củng cố; dân chủ cơ sở được phát huy; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy Hải Phòng đã làm thay đổi nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Niềm tin của người dân vào chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền được nâng cao. Từ chỗ còn tư tưởng trông chờ vào đầu tư của Nhà nước, nay đã chủ động tham gia tích cực vào xây dựng NTM bằng hình thức hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí… Vốn đầu tư của Nhà nước (34,28%) mang tính định hướng, dẫn dắt thực hiện Chương trình, nguồn đầu tư chủ yếu từ xã hội hóa và tín dụng (65,72%).

Hải Phòng đã thực hiện huy động tất cả các nguồn lực xây dựng NTM, đầu tư không dàn trải, tập trung cho các địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM. Nguồn vốn xây dựng NTM được sử dụng hiệu quả là động lực, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện ở các địa phương.

Xây dựng NTM đã trở thành phong trào lớn rộng khắp trong toàn thành phố. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; thành lập bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo từ thành phố đến huyện, xã. Tạo sự thống nhất chung trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xây dựng NTM có nhận thức tốt trong việc vận động quần chúng, tổ chức thực hiện, thực hành dân chủ ở nông thôn.

Bộ mặt nông thôn thay đổi

Về Hải Phòng hôm nay, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay của những vùng quê nghèo như Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão… Những con đường bê tông thẳng tắp uốn lượn như dải lụa trắng dẫn ra cánh đồng bao la, trù phú. Những thửa ruộng tập trung giúp bà con nông dân thuận lợi canh tác, đưa máy móc vào lao động thay sức người. Trẻ em nô nức đến những ngôi trường khang trang để học tập. Tối đến, điện sáng trưng thôn xóm, người dân vui vẻ gọi nhau ra nhà văn hóa thôn sinh hoạt cộng đồng…

NTM đã trở thành hiện thực, tạo ra một lực lượng sản xuất mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Điều kiện sống về vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao rõ rệt. Bình quân các xã trên địa bàn thành phố đạt 15,5 tiêu chí, tăng 9,29 tiêu chí so với tháng 6 năm 2011 (cả nước đạt 13,23 tiêu chí/xã); 49 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí (bằng 35,25% tổng số xã) (cả nước đạt 31,1%), đã công nhận 46 xã đạt chuẩn NTM, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (chỉ tiêu là 30%); 38 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí (bằng 27,34%), 52 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí (bằng 37,41%). Huyện Cát Hải cơ bản hoàn thành các tiêu chí về NTM: 6 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, bằng 100% số xã xây dựng NTM. Nhiều tiêu chí vượt chỉ tiêu đề ra ở mức cao như: điện nông thôn, số cơ sở y tế đạt chuẩn quốc gia, số xã có trụ sở và hệ thống công trình phụ trợ đạt chuẩn, thu nhập, hộ nghèo nông thôn, giáo dục…

Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch nhanh hơn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hình thành và mở rộng thêm các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn nông thôn, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ được nâng lên rõ rệt.

Sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, góp phần tích cực nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá so sánh năm 2010) giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân hàng năm 2,29%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thủy sản thành phố chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng thủy sản, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong tổng giá trị sản xuất. Xây dựng NTM đã gắn liền, song hành với quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ruộng đất được tích tụ phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ cao, định hướng sản xuất hàng hóa tập trung, sản phẩm đặc trưng có giá trị kinh tế cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.

Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2015 đạt 36,9 triệu đồng, tăng 1,9 lần so với năm 2011 (hoàn thành chỉ tiêu); đến hết năm 2016 đạt 40,2 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn năm 2015 là 1,83% (hoàn thành chỉ tiêu); năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn (theo chuẩn mới) là 3,74%.

Năm 2015, có 80 xã có nghĩa trang theo quy hoạch đang được cải tạo, nâng cấp, bằng 57,5% (vượt chỉ tiêu). Hệ thống thoát nước thải bước đầu được quan tâm đầu tư. Đến năm 2016, có 98,9% số người dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Việc hạn chế các hoạt động gây suy giảm môi trường tại các cơ sở sản xuất từng bước được quan tâm.

Đến tháng 6/2017, hệ thống đường giao thông có 74 xã đạt tiêu chí, bằng 53,24%. Hệ thống công trình thủy lợi có 113 xã đạt tiêu chí, bằng 81,29%. Hệ thống điện đạt 139/139 xã đạt tiêu chí. Hệ thống công trình phục vụ chuẩn hóa giáo dục có 550/890 trường đạt tiêu chí, bằng 61,8%. Cơ sở vật chất văn hóa có 72 xã đạt tiêu chí, bằng 51,8%. Cơ sở y tế xã có 123 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, bằng 88,5%. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đạt 139/139 xã đạt tiêu chí. Trụ sở xã và hệ thống công trình phụ trợ có 130 xã đạt tiêu chí, bằng 93,52%. Bưu điện và hạ tầng công nghệ thông tin 100% số xã có điểm truy cập Internet, vùng phủ sóng 3G đạt 100% dân số.

Theo Báo Hải Phòng

 

Link download: Luồng gió mới cho nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: