Tin mới nhất

Kết quả nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả từ chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ngày đăng: 15-10-2018 | 9:58 AM | 984 Lượt xem

Thực hiện Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong 3 năm 2016-2018 thực hiện  Quyết định phê duyệt Kế hoạch của thành phố, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng đã tổ chức thực hiện Chương trình Đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Công tác dạy nghề nhận được sự quan tâm đầu tư và chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành; học viên tham  gia các lớp đã ứng dụng có hiệu quả kiến thức được học vào sản xuất, đặc biệt là sự nhân rộng của các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả từ các lớp đào tạo, kết quả đạt được cụ thể:

1. Công tác tổ chức các lớp đào tạo nghề lao động nông thôn

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt và phân khai kế hoạch của UBND thành phố, Trung tâm đã phối kết hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các xã trên địa bàn các huyện Vĩnh Bảo, Cát Hải, Kiến Thụy họp triển khai để thống nhất việc lựa chọn địa điểm, quy mô tuyển sinh các lớp đào tạo nghề.

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện...để xây dựng đội ngũ cộng tác viên tổ chức tuyên truyền, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuyên truyền các cơ chế, chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ đào tạo nghề và tư vấn hướng nghiệp...

- Trong 03 năm 2016 – 2018 trung tâm tổ chức tuyển sinh và đào tạo 08 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho 280 học viên (35 học viên/lớp) cụ thể:

Năm 2016, 04 lớp gồm: 01 lớp Trồng lúa năng suất cao tại xã Tiền Phong, 02 lớp Trồng rau màu công nghệ cao tại xã Tân Liên và Hùng Tiến, 01 lớp Nuôi cá Diêu hồng, cá rô phi tại Cộng Hiền huyện Vĩnh Bảo.

Năm 2017, 04 lớp gồm: 01 lớp Trồng lúa năng suất cao tại xã Cao Minh, 01 lớp Trồng rau màu công nghệ cao tại xã Thắng Thủy huyện Vĩnh Bảo, 02 lớp Trồng rau an toàn tại xã Hiền Hào, xã Xuân Đám của huyện Cát Hải.

 

 

Tập thể lớp  Đào tạo nghề

Trồng rau an toàn tại Xã Hiền Hào huyện Cát Hải

 

 

Tập thể lớp Đào tạo nghề Trồng lúa năng xuất cao nhận chứng chỉ sơ cấp đào tạo

nghề tại xã Cao Minh, Thắng Thủy huyện Vĩnh Bảo

Năm 2018, 03 lớp gồm:  01 lớp trồng rau hữu cơ tại xã Vĩnh Phong huyện Vĩnh Bảo, 02 lớp trồng rau màu công nghệ cao tại 02 xã Thụy Hương huyện Kiến Thụy, xã Tam Đa huyện Vĩnh Bảo đang tiến hành tuyển sinh dự kiến khai giảng trong tháng 8 năm 2018.

 

Lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo xã Thụy Hương chụp ảnh lưu niệm cùng học

viên lớp trồng rau màu công nghệ cao tại xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy

 

 

Học viên lớp trồng rau hữu cơ chụp ảnh lưu niệm cũng lãnh đạo Trung tâm

lãnh đão xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo

2. Kết quả nhân rộng những mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả từ chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016 - 2018

Sau3năm triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Trung tâm Khuyến nông  đã xây dựng được nhiều mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn triển khai tại các huyện Vĩnh Bảo, Cát Hải; số người được hỗ trợ học nghề là 280người, trong đócó : 03 lớp nghề trồng rau màu công nghệ cao, 02 lớp nghề trồng lúa năng suất cao; 01 lớp nghề nuôi cá Diêu hồng, cá rô phi, 02 lớp rau an toàn. Tỷ lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề ở các mô hình đều đạt trên 85%.

Các mô hình dạy nghề điển hình, tỷ lệ tạo việc làm cao đã và đang được duy trì có hiệu quả tại các địa phương, qua đó góp phần chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm, giảm nghèo, đem lại việc làm cho người lao động.

Năm 2016, số lượng lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp là:140 lao động; Năm 2017, số lượng lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp là:140 lao độngNăm 2018, số lượng lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp là: 105 lao độngcó trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học; có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức xây dựng được 04 mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả từ chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại các huyện Vĩnh Bảo, Cát Hải, qua đó đã góp phần nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm nông nghiệp, giải quyết được việc làm tại chỗ cho các học viên, tăng thu nhập, cụ thể:

- Mô hình trồng rau màu công nghệ cao tại các xã: Tân Liên, Thắng Thủy, Hùng Tiến huyện Vĩnh Bảo

+ Quy mô:45 ha;

+ Số lao động làm việc: 670 người;

- Mô hình nuôi các diêu hồng, cá rô phi tại xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo

+ Quy mô: 31 ha;

+ Số lao động làm việc: 5 người;

- Mô hình trồng lúa năng suất cao tại các xã Cộng Hiền, Tiền Phong huyện Vĩnh Bảo

+ Quy mô:50 ha;

+ Số lao động làm việc: 500 người;

+ Thu nhập:48 triệu đồng/người/ năm.

- Mô hình trồng rau an toàn tại các xã: Hiền Hào, Xuân Đám huyện Cát Hải

+ Quy mô:12 ha;

+ Số lao động làm việc: 45 người;

Các mô hình trên đã được nghiệm thu, được đánh giá đạt hiệu quả cao và định hướng nhân rộng sang các địa bàn lân cận.

 

Phòng Đào tạo và TTTT

Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: