Tin mới nhất

Hội nghị sơ kết công tác Khuyến nông 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng: 03-07-2020 | 9:13 AM | 217 Lượt xem

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 và chỉ đạo của Đảng bộ bộ phận. Được sự đồng ý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 30 tháng 6 năm 2020 Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác Khuyến nông 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Đam - Ủy viên BCH đảng bộ cơ quan Sở - Bí thư Đảng bộ bộ phận -  Giám đốc Trung tâm; Đồng chí Cao Thanh Huyền Phó bí thư Đảng bộ bộ phận - Phó Giám đốc Trung tâm - Chủ tịch Công đoàn; Đại biểu lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Trạm Khuyến nông các huyện và liên quận; Bí thư Đoàn thanh niên Trung tâm Khuyến nông.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm đã thực hiện nhiều đổi mới quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khuyến nông như:

- Tổng số nhiệm vụ toàn Trung tâm thực hiện tăng 61% so với năm 2019 (497 nhiệm vụ). Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, việc giải quyết nhiệm vụ trên Hệ thống quản lý văn bản đã có nhiều chuyển biến tích cực, có đổi mới về cách thức thực hiện, việc chỉ đạo điều hành tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đã sâu sát và quyết liệt hơn.

- Hệ thống các Văn bản Nội bộ của Trung tâm thường xuyên được rà soát, bổ sung ngày càng hoàn thiện.

- Hoạt động tham gia chỉ đạo sản xuất: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp khuyến nông, nội dung bám sát chỉ đạo của Sở và các địa phương, bám sát đồng ruộng, chủ động tham mưu cho các xã, phường trong gieo cấy, lịch thời vụ, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại  

- Hoạt động thông tin tuyên truyền với nhiều đổi mới đa dạng các hình thức tuyên truyền theo hướng tập trung vào bám sát chủ trương của Bộ, Ngành và thành phố như xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao giá trị gia tăng...

- Các chương trình, mô hình khuyến nông đề xuất và tự xây dựng: Tập trung vào các đối tượng sản phẩm chủ lực của ngành theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển giao nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trên các đối tượng cây trồng, vật nuôi, từng bước phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị... hướng vào các đối tượng cá nhân có tích tụ ruộng đất, sản xuất theo hướng hàng hóa.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Đam – ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Sở - Bí thư Đảng bộ bộ phận - Giám đốc Trung tâm tiếp thu ý kiến từ các báo cáo tham luận của đại biểu tham dự Hội nghị . Trong thời gian tới để nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động Khuyến nông trên địa bàn thành phố, nhằm phát huy cao nhất năng lực trình độ và tạo điều kiện cho đội ngũ Khuyến nông viên yên tâm công tác, gắn bó với cơ sở cần tập trung đổi mới về phương pháp hoạt động Khuyến nông, đồng chí yêu cầu:

1. Trong công tác tiếp nhận, điều động cán bộ kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ Khuyến nông viên: Các trạm cần bố trí cán bộ phụ trách các chuyên ngành khác nhau trong 1 Cụm khuyến nông. Phân công địa bàn phụ trách phù hợp với nơi cư trú của từng cán bộ, đảm bảo thời gian phụ trách địa bàn từ 3 – 5 năm, giúp Khuyến nông viên nắm bắt được tình hình, tiếp cận cơ sở 1 cách thuận lợi và được cơ sở công nhận.

Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành: Tăng cường phân công, phân cấp nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của từng cán bộ. Ứng dụng những tiến bộ công nghệ thông tin như: tin nhắn SMS, mạng xã hội Facebook, nhóm Zalo... trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm đảm bảo công việc được triển khai thuận lợi, kịp thời và đúng tiến độ.

2. Trong hoạt động thông tin tuyên truyền:

- Đối với Khuyến nông viên: Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin để xây dựng thêm các kênh thông tin tuyên truyền, hiện đại hóa công tác Khuyến nông như: tin nhắn SMS, điện thoại, mạng xã hội Facebook, nhóm Zalo... để cung cấp cho nông dân các tài liệu kỹ thuật, clip hướng dẫn kỹ thuật sản xuất một cách thuận lợi, nhanh chóng, giảm chi phí in ấn… đồng thời cũng như tạo điều kiện thông tin hai chiều, giúp người dân phản ánh những vấn đề cần thiết trong quá trình sản xuất.

- Đối với Trạm Khuyến nông: Chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng viết tin, bài, kỹ năng chụp ảnh, đặc biệt là chụp ảnh bằng điện thoại thông minh cho đội ngũ cán bộ Khuyến nông cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền. Phấn đấu viết từ 15 – 20 tin bài/năm tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật, các sự kiện, gương điển hình trong sản xuất trên Tạp trí, Website của Trung tâm.

3. Đổi mới công tác đào tạo, tập huấn cho Khuyến nông viên và bà con nông dân:

- Đối với Khuyến nông viên: Coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ Khuyến nông viên với phương châm “giỏi 1 chuyên ngành biết các chuyên ngành”, nâng cao kỹ năng tiếp cận thị trường, kỹ năng viết, kỹ năng tập huấn kỹ thuật. Thực hiện “đào tạo chéo” giữa các chuyên ngành trong cùng 1 cụm; Rèn luyện kỹ năng “tự đào tạo” thông qua truyền hình, internet... Hàng năm thông qua tổ chức hội thi tay nghề để đánh giá năng lực, trình độ.

- Đối với bà con nông dân: Thực hiện đổi mới về phương pháp tổ chức các lớp tập huấn theo hướng gắn với các mô hình trình diễn, các mô hình sản xuất hiệu quả, tập huấn theo nhóm nông dân tạiđầu bờ, đầu chuồng,chú trọng nhu cầu thực tiễn của nông dân.

4. Đổi mới hoạt động trình diễn và nhân rộng mô hình:

- Khuyến nông viên: Thực hiện chuyển đổi nhiệm vụ “mô hình tự xây dựng” theo hướng “tư vấn xây dựng mô hình hoặc tư vấn kỹ thuật” với mục đích chuyển giao nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ có hiệu quả vào sản xuất, phù hợp điều kiện tự nhiên của từng địa phương để tạo sản phẩm, hàng hóa đáp ứng yêu cầu thị trường, kết nối tiêu thụ góp phần nâng cao thu nhập người nông dân.

- Đối với Trạm Khuyến nông: Tùy vào điều kiện địa bàn phụ trách mỗi Trạm Khuyến nông xây dựng từ 03 mô hình/năm theo từng chuyên ngành với mục đích trình diễn, khảo nghiệm các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, có hiệu quả cao, làm công cụ để khuyến cáo nông dân học tập và áp dụng vào thực tế.

5. Nhóm nông dân liên kết: Trạm Khuyến nông phối hợp với các tổ chức tại địa phương (Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên…) phấn đấu xây dựng từ 03 nhóm nông dân liên kết/năm. Các nhóm nông dân liên kết phải được hình thành trên cơ sở tự nguyện, tập hợp những hộ có cùng chí hướng, chung mối quan tâm về phát triển kinh tế,có quy chế hoạt động, mọi thành viên đều thực hiện vai trò, trách nhiệm nhất định. Khi tham gia nhóm nông dân liên kết, các hộ tham gia có cơ hội tiếp cận chính sách vay vốn, tập huấn kỹ thuật, tham gia các mô hình, dự án khuyến nông, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, bày tỏ quan điểm trong làm kinh tế.

6. Tăng cường hoạt động tư vấn và dịch vụ Khuyến nông (đây là 1 trong 5 nội dung trọng tâm của hoạt động Khuyến nông được quy định trong Nghị định 83/NĐ-CP về Khuyến nông) thông qua việc xây dựng các “Quỹ dịch vụ”, “Tổ tư vấn” tại các Trạm, Cụm Khuyến nông nhằm tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống của lực lượng khuyến nông, Ví dụ:

- Cung cấp dịch vụ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sử lý môi trương, thức ăn chăn nuôi... gắn với hoạt động đào tạo, tập huấn đầu bờ, đầu chuồng.

- Cung cấp dịch vụ các trang thiết bị, máy móc trong sản xuất nông nghiệp: máy cấy, máy làm đất, hệ thống nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt, quạt nước, sục khí... gắn với hoạt động tư vấn kỹ thuật.

- Cung cấp các sản phẩm nông sản chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của địa phương trên mạng xã hội Facebook, nhóm Zalo…

- Tư vấn xây dựng hệ thống trang trại, gia trại gắn với xây dựng mô hình Khuyến nông;

- Tư vấn kết nối doanh nghiệp tiêu thụ nông sản gắn với xây dựng mô hình liên kết, nhóm nông dân liên kết.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

Link download: Hội nghị sơ kết công tác Khuyến nông 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: