Tin mới nhất

Hiệu quả từ mô hình " Liên kết nuôi cá rô phi theo VietGap gắn tiêu thụ sản phẩm"

Ngày đăng: 15-11-2018 | 2:55 PM | 11302 Lượt xem

Năm 2018 Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng thực hiện mô hình nuôi cá rô phi theo VietGAP từ nguồn kinh phí Khuyến nông Quốc gia với mục tiêu tuyên truyền, nhân rộng mô hình để người nuôi học tập mở rộng diện tích, phát triển nuôi cá rô phi bền vững tạo sản phẩm sạch, sản phẩm ATTP.

Mô hình được xây dựng với tổng diện tích là 03 ha/03 hộ tham gia tại xã Tiên Minh huyện Tiên Lãng, xã Tú Sơn và Tân Phong huyện Kiến Thụy. Thả giống ngày 8/6/2018 với tổng số giống thả 90.000 con, mật độ thả 3 con/m2­. Các hộ tham gia mô hình được  hỗ trợ 100% con giống và 30% vật tư (thức ăn, CPSH...). Các hộ gia đình đối ứng 70% vật tư và công chăm sóc quản lý. Trung tâm giao phòng Chuyển giao Kỹ thuật Thủy sản hướng dẫn thực hiện theo các biện pháp kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế trong hợp đồng mô hình.

 

 

           

Sản phẩm mô hình

             Trong quá trình thực hiện các chủ mô hình đã nghiêm túc tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và cán bộ chuyênmôn, áp dụng quy trình nuôi cá rô phi theo VietGAP. Các quy phạm được áp dụng  như: Các điểm mô hình đều nằm trong quy hoạch của các địa phương, có nhà kho chứa thức ăn, thuốc, hóa chất; con giống được kiểm dịch đầy đủ; việc di chuyển con giống và xuất bán sản phẩm được ghi chép trong nhật ký, truy xuất nguồn gốc; chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất được xử lý theo hướng dẫn. Trước khi triển khai mô hình, các chủ hộ và người sản xuất đều được tham gia các lớp tập huấn, thông qua đó từng bước tiếp cận, áp dụng và mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chí, quy trình kỹ thuật của mô hình.

Nhờ áp dụng nghiêm ngặt tiêu chí quy phạm VietGAP, các hộ nuôi cá thuộc mô hình hầu như không có dịch bệnh xảy ra. Mô hình được các đoàn kiểm tra của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng, Trung tâm chuyển giao công nghệ và dịch vụ thủy sản Việt Nam đánh giá cao về các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng theo VietGAP, kết quả đạt được và khả năngnhân rộng. Cụ thể các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra: năng suất đạt 17,175 tấn/ha, sản lượng đạt 51,5 tấn, cỡ thu hoạch 700 – 1000g/con, tỉ lệ sống trung bình 74%, lợi nhuận 110 triệu đồng/1ha. Đã đánh giá và cấp chứng nhận VietGAP cho 3 cơ sở nuôi.Bên cạnh lợi ích về kinh tế,điều đáng nói là lợi ích về môi trường, xã hội của mô hình VietGAP - giúp hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm thiểu dịch bệnh, hạn chế được sử dụng thuốc, hóa chất, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm…góp phần nâng cao đời sống người dân, giải quyết công ăn việc làm, góp phần thay đổi tư duy người nuôi để hướng đến nuôi trồng thủy sản bền vững.

            Sau 3 năm thực hiện mô hình cho thấy về kết quả đạt được rất tốt, năng suất vượt 15 - 20% so với yêu cầu. Đối với vấn đề tiêu thụ, ngay từ lúc bắt đầu vụ nuôi đã được liên hệ với Công ty TNHH Phúc Hà để kí kết hợp đồng đảm bảo tiêu thụ cho lượng sản phẩm tạo ra; giúp nông dân yên tâm sản xuất. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận thực tế chưa khắc phục được đó là giá bán hiện nay vẫn áp dụng theo giá thị trường, chưa có sự khác biệt đối với sản phẩm được chứng nhận VietGAP.

Tiên Lãng, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo là những địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn của thành phố Hải Phòng với hơn 2.800 ha nuôi nước ngọt. Đặc biệt, đối với các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy nuôi cá rô phi chiếm 50 – 60%.  Từ 2016 – 2018, mô hình được triển khai trên địa bàn 3 huyện với mục đích để bà con nông dân học tập và áp dụng vào quá trình sản xuất của mình. Năm 2018, mô hình triển khai trên địa bàn xã Tú Sơn, Tân Phong, Huyện Kiến Thụy; xã Tiên Minh huyện Tiên Lãng. Kết quả đạt được của mô hình là điểm tham quan học tập trước hết cho 40 hộ trong Hợp tác xã chăn nuôi nuôi trồng thủy sản Thái Sơn, HTX Dịch vụ và nông nghiệp xã Tiên Minh. Mặc dù chưa áp dụng được 100% các chỉ tiêu nhưng các hộ đã làm theo quy trình kỹ thuật, có ghi chép và hoạch toán kinh tế.

          Mặt khác để quảng bá hiệu quả mô hình, khi có các đoàn tham quan học tập của các tỉnh khác, Trung tâm Khuyến nông Hải phòng đã dẫn đoàn đến tham quan và giới thiệu về mô hình để các đơn vị có nhu cầu áp dụng trên địa phương.

 

Ks. Nguyễn Thị Tài - Phòng Chuyển giao KTTS

Link download: Hiệu quả từ mô hình
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: