Tin mới nhất

Hiệu quả mô hình liên kết hộ trong chăn nuôi gà lông màu

Ngày đăng: 06-01-2020 | 2:10 PM | 7686 Lượt xem

Với mục tiêu nâng cao kiến thức, liên kết các hộ trong chăn nuôi gà đạt hiệu quả kinh tế cao gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Năm 2019, Trạm Khuyến nông huyện An Dương đã thực hiện mô hình Chăn nuôi gà lông màu (Lương phượng, Ri lai, Mía lai) thương phẩm theo hướng VietGAHP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” tại xã Hồng Phong và xã Lê Lợi, vớiquy mô 10.000 con/12hộ (Quy mô từ 800 - 1.000 con gà/hộ). Giống gà Rilai, Mía lai, Lương Phượng (01 hộ nuôi gà Lương Phượng  800 con, 02 hộ nuôi gà Mía lai 2000 con, 09 hộ nuôi gà gà Rilai 7.200 con). Khi tham gia mô hình được dự án hỗ trợ 100% giống 01 ngày tuổi, 30% Vaccine thuốc, 30% thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật quy trình chăn nuôi theo hướng VietGAHP và được tham gia các lớp tập huấn, hội thảo nhân rộng, tổng kết mô hình.

Mô hình đã chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, góp phần phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững. Các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng trong mô hình cụ thể:

Tiến bộ về giống được công nhận tại tại Thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/1/2018(giống gà Lương phượng, Ri lai, Mía lai).

Áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt trong chăn nuôi gà an toàn trong nông hộ (VietGAHP nông hộ) theo Quyết định số 2509/QĐ-BNN-CN ngày 26/6/2016.

Nông dân đưa tập huấn, được hướng dẫn ghi chép nhật ký theo dõi trong suốt quá trình chăm sóc và phòng chống dịch bệnh, theo dõi ghi chép vật tư đầu vào.

Đến nay, sau 10 tuần tuổi  nuôi cho thấygà Lương Phượng: tỷ lệ nuôi sống lúc gà được 10tuần tuổibìnhquân đạt 96,5%; trọng lượng gà bình quân đạt 2,0 – 2,1kg/con; tiêu tốn thức ăn 2,45 kg thức ăn/kg tăng trọng;gà Rilai:tỷ lệ nuôi sống lúc gà được 16tuần tuồibìnhquân đạt 96,5%. Trọng lượng gà bình quân 1,8-1,9 kg/con, tiêu tốn thức ăn 2,78 kg thức ăn/kg tăng trọng, hiệu quả kinh tế cao.

Lãi (chưa tính công lao động) khi nuôi 800 gà Lương Phượng trong 70 ngày đạt 15.863 triệu đồng/1000 gà,  tăng khoảng 24% so với đại trà. Gà Rilai, Mía lai nuôi 16 tuần lãi 17.802 triệu đồng/1000 con gà (chưa tính công lao động), tăng 22% so với sản xuất đại trà.

Để đạt được kết quả này, ngoài yếu tố về giống vấn đề chăm sóc, nuôi dưỡng cũng hết sức quan trọng. Các hộ đã biết tiếp thu và áp dụng tốt quy trình kỹ thuật vào quá trình chăm sóc nuôi dưỡng như: vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, tiêm phòng cho đàn gà theo đúng quy trình kỹ thuật nên không có dịch bệnh xảy ra, nhờ đó đàn gà khỏe mạnh, phát triển tốt, tăng trọng nhanh, giảm được tỷ lệ hao hụt.

Bên cạnh đó, các hộ đã liên kết lại với nhau tạo thành nhóm chăn nuôi với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, giúp đỡ nhau trong quá trình chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gà, cùng nhau kết nối việc tiêu thụ sản phẩm, giúp nhau sản xuất chăn nuôi đạt hiệu quả cao hơn. Dự kiến sau khi xây dựng mô hình thành công trong 3 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 sẽ có khoảng 100 hộ nông dân trên địa bàn xã Hồng Phong và Lê Lợi tiếp thu kỹ thuật và nhân rộng vào sản xuất chăn nuôi an toàn trên địa bàn.

Mô hình liên kết hộ trong chăn nuôi gà thịt đạt hiệu quả cao được triển khai thành công đã góp phần làm thay đổi tập quán chăn nuôi truyền thống tại địa phương, giúp người dân thấy được vai trò của mối liên kết các hộ trong chăn nuôi chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, truyền thống sang các mô hình trang trại, gia trại để phát triển kinh tế nâng cao thu nhập phát triển chăn nuôi tại Hải Phòng theo hướng bền vững./.

Nguyễn Văn Dũng - Trạm Khuyến nông An Dương

Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: