Tin mới nhất

Hiệu quả kinh tế cao từ mô hình sản xuất lúa hàng hóa theo quy trình VietGAP, liên kết tiêu thụ sản phẩm áp dụng cơ giới hóa đồng bộ

Ngày đăng: 06-06-2014 | 3:52 PM | 119199 Lượt xem

Sáng ngày 5/6//2014 Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư thành lập đoàn công tác kiểm tra nghiệm thu mô hình sản xuất lúa vụ Đông Xuân năm 2013-2014.

Tham gia kiểm tra cùng đoàn gồm có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng nghiệp vụ thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính và lãnh đạo UBND các huyện, phòng Nông nghiệp và PTNT, HTX xã thực hiện mô hình.

Ngay sau khi nhận Quyết định số 514/QQD-SNN ngày 17/12/2013 về việc phê duyệt dự án hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa theo quy trình VietGAP vụ Đông Xuân năm 2013-2014; Quyết định số 516a/QĐ-SNN về việc phê duyệt dự toán hỗ trợ mô hình liên kết sản xuất lúa, tiêu thụ sản phẩm vụ Đông Xuân 2013-2014, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư phối hợp với phòng nông nghiệp, UBND xã, HTX nông nghiệp và các trạm huyện lựa chọn điểm để xây dựng mô hình với quy mô 160 ha triển khai mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tại xã An Tiến- huyện An Lão; xã Phả Lễ - huyện Thủy Nguyên; xã Cộng Hiền- Vĩnh Bảo, mô hình sản xuất lúa hàng hóa theo quy trình VietGAP tại các xã Tiên Hưng – huyện Tiên Lãng; xã Cao Minh- huyện Vĩnh Bảo; xã Đông Phương – huyện Kiến Thụy.

Mô hình liên kết sản xuất lúa tiêu thụ sản phẩm tại xã Cộng Hiền- Vĩnh Bảo

Mô hình sản xuất lúa hàng hó theo quy trình VietGAP tại xã Cao Minh- Vĩnh Bảo

Mô hình sản xuất lúa hàng hóa theo quy trình VietGAP tại xã Tiên Hưng- Tiên Lãng

Mô hình sản xuất lúa hàng hóa theo quy trình VietGAP tại xã Đông Phương- Kiến Thụy

Mô hình liên kết sản xuất lúa tiêu thụ sản phẩm tại xã An Tiến - An Lão

Sau một vụ triển khai thực hiện mô hình vụ Đông Xuân 2013-2014 ngay từ công tác tổ chức thực hiện mô hình cho đến công tác tập huấn và chỉ đạo kỹ thuật trong mô hình kết quả cho thấy khả năng sinh trưởng, kháng sâu bệnh hại và năng suất lúa là khá cao. Tổng thời gian sinh trưởng từ khi gieo cấy cho đến khi trỗ và chín hoàn toàn là 155 ngày đối với giống lúa (ĐS1); 135 ngày với giống HYT 100; RVT. Năng suất ước thực thu là 73,2tạ/ha (HYT); 67,3tạ/ha (ĐS1); 70,0tạ/ha (RVT), hiệu quả kinh tế trên lúa thuần ĐS1 và RVT trong vụ Đông Xuân 2013-2014 sau khi trừ các chi phí: công lao động, phân bón lãi thuần là 31.472.710 triệu đồng/ha (tăng 32% với cấy truyền thống); 32.976.850 triệu đồng/ha (HYT100) , so với thâm canh lúa truyền thống sản xuất lúa áp dụng theo quy trình VietGAP ứng dụng cơ giới hóa giảm công lao động, giảm chi phí sản xuất (nếu như với cấy truyền thống công cấy lúa và nhổ mạ là 200.000đ/công thì việc áp dụng cơ giới hóa đồng bộ là 100.000đ/công giảm 50%) và rút ngắn thời gian thu hoạch, tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh tế.

Mô hình sản xuất lúa hàng hóa theo quy trình VietGAP, liên kết tiêu thụ sản phẩm áp dụng cơ giới hóa đồng bộ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất, bước đầu hình thành mối liên kết trong chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm lúa và hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa tạo sản phảm an toàn cho người tiêu dùng, nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

N.H.G

Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: