Tin mới nhất

Hải Phòng triển khai tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật cho nông, ngư dân

Ngày đăng: 26-06-2014 | 8:01 AM | 173056 Lượt xem

Thực hiện Nghị Quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố; Quyết định số 1076/2011/QĐ –UBND ngày 18/7/2011 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 7/5/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kiến thức về tiến bộ kỹ thuật cho nông, ngư dân năm 2014; Quyết định số 150/QĐ-SNN ngày 12/5/2014 về việc phê duyệt dự toán chi tiết chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, ngư dân năm 2014.

Từ tháng 6/2014 Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư đã tổ chức triển khai tập huấn bồi dưỡng kiến thức về tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, ngư dân năm 2014 tại các huyện, quận trên địa bàn thành phố với các nội dung:

1. Tập huấn về tái cơ cấu sản xuất ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; bồi dưỡng kiến thức lập kế hoạch, xây dựng phương án sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng cánh đồng liên kết theo chuỗi giá trị gia tăng

2. Tập huấn nâng cao kỹ năng sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt kết hợp tuyên truyền cơ chế chính sách nông nghiệp, nông thôn

3. Tập huấn nâng cao kỹ năng sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi kết hợp tuyên truyền cơ chế chính sách nông nghiệp, nông thôn

4. Tập huấn nâng cao kỹ năng sản xuất trong lĩnh vực thủy sản kết hợp tuyên truyền cơ chế chính sách nông nghiệp nông thôn

Cho các đối tượng là cán bộ kế hoạch xã, HTX, trưởng phó thôn, các tổ đội dịch vụ, Nông ngư dân, chủ trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất thủy sản các lĩnh vực nuôi trồng, chế biến khác ở cách huyện, quận trên địa bàn thành phố.

Tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thâm canh lúa vụ mùa năm 2014 tại Tân Phong - Kiến Thụy

  

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triên bền vững tại xã Quang Phục - Tiên Lãng

  

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tại Quận Kiến An 

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tại xã Kiến Thiết- Tiên Lãng

Tham gia giảng dạy đợt tập huấn là giảng viên đến từ trường Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng; Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư; Chi cục Bảo vệ thực vật; chi cục thú y; phòng nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng kinh tế quận.

N.H.G

 

Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: