Tin mới nhất

 

Đảng bộ xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo): Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trước 2025

Ngày đăng: 29-05-2020 | 3:28 PM | 463 Lượt xem

(HPĐT) - Trong 2 ngày 29 và 30 - 5, Đảng bộ xã Lý Học tổ chức Đại hội lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước tạo điều kiện thuận lợi giúp Đảng bộ xã tự tin thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững; phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, nhiều cánh đồng

tại xã  Lý Học thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp bảo đảm

năng xuất cũng như chất lượng

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Lý Học lãnh đạo địa phương khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 28 đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất giai đoạn 2015 - 2020 trung bình tăng 10,54%, thu nhập bình quân năm 2019 đạt 51,9 triệu đồng/người/năm (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 28 đề ra là 40,3 triệu đồng), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, năm 2019, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ lần lượt chiếm 22,4%, 52% và 25,6% (nghị quyết đề ra: 38%, 30% và 32%). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân được triển khai đồng bộ, toàn diện. Hệ thống chính trị từ xã đến các thôn tiếp tục được củng cố vững mạnh.

Kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước là cơ sở để Đảng bộ xã Lý Học đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cao hơn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 về giá trị sản xuất, cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp, văn hóa - xã hội và hệ thống chính trị… Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã Lý Học tiếp tục phát huy toàn diện tiềm năng, lợi thế của địa phương, khắc phục những vướng mắc, khó khăn tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của thành phố, huyện, huy động và sử dụng hiệu quả cao các nguồn lực.

Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ xã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống quê hương Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế.  Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp - thủy sản, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng, hiệu quả cao gắn với nhu cầu của thị trường. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, duy trì và nâng cao hiệu quả vùng sản xuất hàng hóa tập trung, khai thác hiệu quả cao thế mạnh của địa phương. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng tập trung vào ngành nghề truyền thống, phát triển ngành nghề mới trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương về lao động, nguyên liệu, thị trường. Tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, huy động các nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người, thực hiện an sinh xã hội, tăng cường bảo vệ môi trường. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương và an ninh, trật tự. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị. Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025…/.

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Tăng trưởng kinh tế trung bình 14 - 15%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 100 - 130 triệu đồng; đến năm 2025 xã không còn hộ nghèo; 100% người dân được dùng nước hợp vệ sinh; 100% số thôn được công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 80% số đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% số chi bộ trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Link download: Đảng bộ xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo): Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trước 2025
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: