Tin mới nhất

Đại hội Đoàn Thanh niên Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng khóa V nhiệm kì 2019 - 2022

Ngày đăng: 05-08-2019 | 10:02 AM | 4642 Lượt xem

        Thực hiện hướng dẫn số 228 ngày 24/4/2019 của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn cơ sở, Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2022 và Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

          Được sự nhất trí của Đoàn cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đảng bộ bộ phận Trung tâm Khuyến nông, ngày 02 tháng 8 năm 2019 Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông long trọng tổ chức đại hội Chi đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban chấp hành mới có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo chi đoàn.

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Bí thư Đoàn cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Nguyễn Ngọc Đam – Bí thư Đảng bộ bộ phận – Giám đốc Trung tâm; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ bộ phậnvà 51 đoàn viên thanh niên tiêu biểu thuộc các phân đoàn trực thuộc Trung tâm Khuyến nông.

          Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Minh Tiến - Bí thư Chi đoàn trình bày báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2019 - 2022 và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi đoàn Trung tâm Khuyến nôngnhiệm kỳ 2019-2022. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của chi đoàn Trung tâm Khuyến nông trong nhiệm kỳ 2017-2019 để đề ra những nội dung, phương hướng hoạt động của chi đoàn Trung tâm Khuyến nông nhiệm kỳ 2019-2022.

 

 

Đồng chí Trần Minh Tiến - Bí thư Chi đoàn trình bày báo cáo tổng kết

công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019 

Đại hội cũng được nghe tham luận của đồng chí Vũ Thị Thu - Phân đoàn trưởng phân đoàn trạm Kiến Thuỵvới nội dung  “Vai trò của Đoàn Thanh niên với công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi”; đồng chí Bùi Thị Hoạ  - Uỷ viên BCH với nội dung “Thanh niên khuyến nông tham gia nghiên cứu khoa học”; đồng chí Phạm Thị Thoa – Phân đoàn trưởng phân đoàn trạm Tiên Lãng với nội dung “Vai trò của Đoàn Thanh niên Trung tâm Khuyến nông với một số nhiệm vụ trong thời kỳ mới”. Đại hội tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, các ý tưởng mới trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh báo cáo tham luận tại Đại hội 

          Tiếp đó, đại hội đã tiến hành bầu cử và sáng suốt lựa chọn ra 03 đồng chí vào Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019- 2022. Đây là những gương mặt tiêu biểu, xứng đáng trong phong trào thanh niên, có đầy đủ phẩm chất, năng lực, sự nhiệt tình. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Bùi Thị Họa giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông. Kết thúc đại hội 100% đoàn viên chi đoàn đã nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội chi đoàn Trung tâm Khuyến nôngnhiệm kỳ 2019- 2022.Đại hội tin tưởng Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức rèn luyện, phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 

 Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa V  nhiệm kỳ 2019 - 2022

 

Ra mắt Ban chấp hành khóa V nhiệm kỳ 2019 - 2022 

Trong không khí trang trọng của đại hội, Ban chấp hành Đoàn cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônđã trao tặng Giấy khen cho 08 đoàn viên Trung tâm Khuyến nông có những đóng góp và thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội cũng công bố và trao giấy chứng nhận trưởng thành đoàn và phần quà chia tay cho 11 đồng chíđoàn viên.

 

 

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Bí thư Đoàn Cơ quan Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn trao giấy khen các đoàn viên ưu tú

 

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Bí thư Đoàn Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí Lê Thị Mỹ Châu - Ủy viên BCH Chi đoàn trao chứng nhận trưởng thành đoàn và phần quà chia tay các đoàn viên trưởng thành đoàn

 

 Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Bí thư Đoàn cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônđã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể và các cá nhân đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Khuyến nôngđạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Ban chấp hành chi đoàn khóa mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thanh niên. Từ những chương trình, dự án khuyến nông có thể lồng ghép thực hiện để gây quỹ hoạt động cho chi đoàn. Hi vọng BCH nhiệm kỳ mới thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội chi đoàn đã đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Bí thư Đoàn cơ quan Sở Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn phát biểu tại Đại hội 

          Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Đam–Bí thư Đảng bộ bộ phận – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông cũng đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo: Công tác Đoàn nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều thành tích, kết quả tích cựcgóp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ bộ phận. Đề nghị BCH khóa mới tiếp tục nghiên cứu, khắc phục những mặt hạn chế đã nêu trong báo cáo và phát huy những ưu điểm đạt được, chú ý báo cáo phải chi tiết hơn để thấy được nhiệm vụ đã thực hiện và từng năm phải có sơ kết, đánh giá để cuối nhiệm kỳ có kết quả báo cáo đầy đủ; các chỉ tiêu đã đặt ra trong nhiệm kỳ mới cần phải có giải pháp để phấn đấu đạt và vượt từng chỉ tiêu; phát huy sáng tạo, xung kích trong đoàn viên, thanh niên để hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ và Đoàn cấp trên đã giao.Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên,coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên. Đồng thời cũng yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục bám sát nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao của đơn vị và của ngành.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đam –Bí thư Đảng bộ bộ phận –

Giám đốcTrung tâm Khuyến nông phát biểu

       Thành công của Đại hội Chi đoànTrung tâm Khuyến nông nhiệm kỳ 2019 - 2022 là nguồn cổ vũ, động viên các phân đoàn, các đoàn viên, thanh niên Cơ quan ..... bước vào một nhiệm kỳ mới với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các phân đoàn và mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, luôn sáng tạo trong việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội tại mỗi chi đoàn.

          Đại hội là diễn đàn quan trọng của tuổi trẻ Đoàn cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói chung và Trung tâm Khuyến nông nói riêng biểu thị sức mạnh đoàn kết, tinh thần thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu niềm tin tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, nguyện cống hiến sức trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

 

Một số hình ảnh toàn cảnh tại Đại hội

Phòng Đào tạo và TTTT

Link download: Đại hội Đoàn Thanh niên Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng khóa V nhiệm kì 2019 - 2022
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: