Tin mới nhất

Đại hội Đảng bộ bộ phận Trung tâm Khuyến nông nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 03-03-2020 | 3:44 PM | 4398 Lượt xem

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Thông tri số 36-TT/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 86- KH/ĐUK ngày 02/7/2019 và Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 690-HĐ/ĐU ngày 16/9/2019 của Đảng ủy Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Được sự nhất trí của Đảng ủy Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngày 28/2/2020,  Đảng bộ bộ phận Trung tâm Khuyến nông long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025.

Dự đại hội có Đồng chí Đinh Công Toản - Phó Bí thư đảng ủy Cơ quan Sở, Phó Giám đốc thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Đồng chí Bùi Thanh Tùng - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các đồng chí đại biểu đại diện thường trực đảng ủy, UBKT Đảng ủy Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bí thư đoàn thanh niên Cộng sản Hồ chí minh - Trung tâm Khuyến nông

Trên tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng như: Báo cáo chính trị của đảng bộ bộ phận trình Đại hội; tham gia vào dự thảo các Báo cáo chính trị Đại hội VII Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Đại hội đã đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, đi sâu phân tích nguyên nhân của những khuyết điểm và rút ra những kinh nghiệm quý báu trong nhiệm kỳ qua. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của đảng bộ. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đại diện cho đảng bộ bộ phận dự Đại hội VII Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 15 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ bộ phận đã chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả 183 mô hình, dự án khuyến nông trọng điểm có đầu tư; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chính sách của Thành phố như 13,14…Cán bộ khuyến nông cơ sở triển khai 1.795mô hình khuyến nông tự xây dựng, nghiệm thu đạt kết quả tốt, hiệu quả kinh tế tăng trên 10 - 30% so với sản xuất đại trà, chất lượng sản phẩm, giá thành cao hơn, nhiều mô hình gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tham gia chủ nhiệm 02 dự án Khuyến nông Trung ương và 8 dự án nhánh do Trung tâm khuyến nông quốc gia chủ trì như: Dự án“Chăn nuôi gà lông màu (Lương Phượng, Ri lai, Mía lai) thương phẩm theo hướng VietGAHP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng”, Nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng hai giai đoạn bằng công nghệ Biofloc gắn tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh phía Bắc,...;

Xây dựng logo nhận diện cho trên 60 sản phẩm nông sản an toàn có chứng nhận VietGAP, VietGAHP, hữu cơ, gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ sản phẩm và truy xuất nguồn gốc; mô hình ứng dụng giống tiến bộ kỹ thuật, giống mới, áp dụng công nghệ sinh học trong sản xuất tăng hiệu quả, sản phẩm an toàn, giảm tác động xấu đến môi trường.Triển khai 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố được Hội đồng khoa học của thành phố đánh giá cao; kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao ứng dụng, nhân rộng vào sản xuất đại trà.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ bộ phận đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, kịp thời quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới, các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Xây dựng thành chương trình hành động cụ thể trên cơ sở vận dụng đúng đắn Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào tình hình hoàn cảnh thực tiễn của đơn vị, khắc phục mọi khó khan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị mà Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nông nghiệp giao mang lại kết quả rõ rệt, góp phần xây dựng đảng bộ Trung tâm trong sạch vững mạnh, góp phần vào thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới..

Một số hình ảnh Đại hội:

 

 

 

 

 

 

Phòng Đào tạo và TTTT

 

 

Link download: Đại hội Đảng bộ bộ phận Trung tâm Khuyến nông nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: