Tin mới nhất

Công văn số 120/KN-KTNN ngày 02 tháng 07 năm 2020 về việc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc mạ và gieo cấy lúa vụ Mùa 2020

Ngày đăng: 02-07-2020 | 3:04 PM | 179 Lượt xem

 

Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: