Tin mới nhất

Công văn số 1115/SNN-KT ngày 24 tháng 5 năm 2018 về việc danh mục giống, công nghệ sinh học cho nuôi trồng thủy sản năm 2018 theo Nghị quyết số 151/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND

Ngày đăng: 25-05-2018 | 3:28 PM | 4512 Lượt xem

 

Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: