Tin mới nhất

Bàn giao cá giống mô hình liên kết nuôi cá rô phi theo VietGap

Ngày đăng: 22-05-2017 | 10:56 AM | 4722 Lượt xem

Thực hiện Hợp đồng số  21.19.17/HĐKNgiữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng về việc thực hiện Dự án Khuyến nông Trung ương năm 2017 (mô hình liên kết nuôi cá rô phi theo VietGAP)

 

 

Bàn giao cá giống tại xã Thắng Thủy huyện Vĩnh Bảo

Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Bảo, UBND xã: Thắng Thủy, Trung Lập lựa chọn địa điểm để xây dựng  “mô hình liên kết nuôi cá rô phi theo VietGAP” với quy mô 3ha, mật độ nuôi 3 con/m2 thực hiện tại 2 xã Thắng Thủy và Trung Lập tại 3 hộ: Nguyễn Quang Thương; Tống Khánh An, và Vũ Văn Thao với số lượng 9 vạn con giống 3con/m2  đã bàn giao và tiến hành thả giống vào ngày ngày 16/5/2017.

 

 

Thả cá giống tại xã Thắng Thủy huyện Vĩnh Bảo

Qua khảo sát, nhận thấy cơ sở nuôi cá rô phi tại 2 xã Trung Lập và xã Thắng Thủy huyện Vĩnh Bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật khá hoàn chỉnh, hệ thống ao nuôi được thiết kế chắc chắn, bảo đảm theo tiêu chuẩn, nguồn nước sử dụng đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, không gây nguồn ô nhiễm, khu nuôi có hệ thống ao lắng, kênh thoát theo tiêu chuẩn VietGAP.Đồng thời trong quá trình thực hiện mô hình sẽ tổ chức nhiều buổi tập huấn, hội thảo, tham quan, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết của người nuôi, từng bước thực hiện cách làm ưu việt…Mô hình được cán bộ kỹ thuật ghi chép, theo dõi, lưu hồ sơ một cách nghiêm ngặt.

 

Bàn giao cá giống tại xã Trung Lập huyện Vĩnh Bảo

Thời gian thực hiện xây dựng mô hình từ tháng 3/2017 và dự kiến sẽ nghiệm thu tháng 12 năm 2017, dự kiến cho năng suất 14 tấn/ha.Kết thúc quá trình mỗi hộ sẽ được đánh giá và cấp giấy chứng nhận VietGAP do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cấp.

 

 

Thả cá giống tại xã Trung Lập huyện Vĩnh Bảo

 

Phòng Đào tạo và Thông tin tuyên truyền

 

 

 

 

Link download: Bàn giao cá giống mô hình liên kết nuôi cá rô phi theo VietGap
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: