Tin mới nhất

Phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019 - 2020

Ngày đăng: 04-12-2019 | 7:36 AM | 1736 Lượt xem

(Haiphong.gov.vn) - Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vụ Đông Xuân 2019 - 2020, nền nhiệt độ khu vực Hải Phòng có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,50C ÷ 1,00C, tổng lượng mưa từ nay đến tháng 3/2020 ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, tháng 4/2020 thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 ÷25%; dòng chảy ở các sông suối thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20 - 50%.

    

Để chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, sự thiếu hụt nguồn nước nhằm triển khai kịp thời các phương án ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và tác động của biến đổi khí hậu, hạn chế đến mức thấp nhất mọi thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra; đồng thời chủ động tổ chức sản xuất, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây trồng, phù hợp với khả năng cung cấp nước đảm bảo phục vụ vụ Đông Xuân 2019 - 2020, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 2/12/2019. Tại Kế hoạch này, UBND thành phố giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương cụ thể như sau:

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi triển khai thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố được tưới nước trước, trong và sau mỗi đợt xả nước của hồ thủy điện. Theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gây ra về UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại do hạn hán gây ra, đề xuất hỗ trợ khắc phục thiệt hại theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố tăng cường thông tin, truyền thông về tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; các biện pháp chỉ đạo ứng phó để cộng đồng biết và chủ động thực hiện; biểu dương, khuyến khích những cá nhân, tổ chức tích cực và sáng tạo trong ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Đông Bắc tăng cường dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, nhận định tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan, các địa phương để phục vụ chỉ đạo phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 - 2020.

UBND các huyện, quận tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch này. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019 - 2020 của địa phương. Chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn và các chủ công trình tổ chức kiểm kê nguồn nước từng công  trình thủy lợi, khoanh vùng cụ thể các diện tích có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước, xây dựng kế hoạch tưới cụ thể cho từng vùng; bố trí cơ cấu sản xuất, mùa vụ, thời điểm xuống giống phù hợp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích thiếu nước; sử dụng các giống cây trồng thích ứng với điều kiện hạn hán. Khi có thiệt hại do hạn hán gây ra phải báo cáo kịp thời về Sở NN&PTNT để tổng hợp. Chủ động sử dụng ngân sách địa phương để triển khai công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nếu vượt khả năng ngân sách của địa phương thì báo cáo về Sở NN&PTNT, Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất UBND thành phố.

Các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch này. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2019 - 2020 đối với hệ thống thủy lợi do đơn vị mình phụ trách. Phối hợp với các địa phương trong triển khai phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; xác định cụ thể từng vùng có khả năng thiếu nước để có kế hoạch chống hạn hán và biện pháp cấp nước hợp lý; quản lý phân phối nước chặt chẽ và linh hoạt; tổ chức tưới hiệu quả và tiết kiệm nước. 

Các Sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

 

Link download: Phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019 - 2020
Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: