Tin mới nhất

Huyện Vĩnh Bảo tập trung huy động nguồn lực xã hội cho xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 17-12-2018 | 7:27 PM | 12895 Lượt xem

Năm 2018, huyện Vĩnh Bảo tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới (NTM); kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện xây dựng đường nội đồng, đường thôn xóm và đường nội bộ nghĩa trang nhân dân trong quý I năm 2018. Hoàn thành quyết toán đường giao thông nông thôn thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng của thành phố trong năm 2017; tổ chức tiếp nhận 8.000 tấn xi măng năm 2018, làm 50 km đường giao thông. Tập trung chỉ đạo 17 xã (hoàn thành nông thôn mới năm 2018-2019) giải phóng mặt bằng để thực hiện các hạng mục công trình NTM khởi công trong năm 2018 theo kế hoạch.

 

 

Huyện Vĩnh Bảo tiếp nhận xi măng thành phố

cấp để xây dựng đường giao thông nông thôn

Đến hết năm 2018 các xã bình quân đạt 16,8 tiêu chí, tăng 1,16 tiêu chí so với năm 2017 và có thêm 3 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới đạt 14/29 xã, bằng 48,27% tổng số xã.

 

Huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hoàn thành việc chuyển đổi các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật năm 2012; thực hiện việc dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện cho việc tích tụ ruộng đất, tạo thành những vùng sản xuất tập trung. Toàn huyện hiện có 163 vùng sản xuất tập trung với diện tích 1.920 ha, giá trị sản xuất trung bình đạt khoảng 250 triệu đồng/ha/năm. Trên địa bàn huyện hiện có doanh nghiệp Vineco đã và đang đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 155,37 ha. Ngoài ra còn có một số khu nông nghiệp sạch, an toàn với diện tích hàng trăm héc ta tại Hùng Tiến, Tân Hưng, Thắng Thủy, …

Năm 2019, huyện Vĩnh Bảo tập trung huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Huyện lấy chủ đề năm là: “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và thu, chi ngân sách; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”.Trong đó, tập trung cao cho sản xuất nông nghiệp: Phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản đạt trên 3.120 tỷ đồng, tăng 3 - 3,5%/năm; cơ cấu kinh tế nội bộ ngành nông nghiệp - thuỷ sản: trồng trọt 38 - 39%, chăn nuôi - thuỷ sản 56-57%, dịch vụ nông nghiệp 5-5,5%. Giá trị sản xuất trồng trọt - thuỷ sản/ha canh tác đạt 147,5 trđ/ha/năm (theo giá cố định), theo giá thực tế đạt 194,5 trđ/ha/năm. Diện tích cấy lúa cả năm đạt trên 17.700,7 ha, năng suất lúa đạt bình quân 65,9 tạ/ha.

Thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng mô hình VietGAP, mô hình ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, xây dựng các vùng sản xuất tập trung. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới; tập trung huy động nguồn lực xã hội cho xây dựng nông thôn mới; phấn đấu 15 xã còn lại cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí NTM…

Theo cổng thông tin điện tử hải phòng

Link download: Huyện Vĩnh Bảo tập trung huy động nguồn lực xã hội cho xây dựng nông thôn mới
Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: