Tin mới nhất

Công văn về việc chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ Mùa năm 2014

Ngày đăng: 12-08-2014 | 11:29 AM | 3118 Lượt xem

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ

 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ 

 

Số:     /KNKN-KTNN

V/v chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ Mùa năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

Hải Phòng, ngày  12 tháng 08 năm 2014

            

 

                  Kính gửi:

                                - Các trạm Khuyến nông Khuyến ngư;

                                - Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm.

      Hiện nay bà con nông dân các địa phương đang tập trung chăm sóc lúa Mùa, các trà lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh, một số diện tích lúa Mùa sớm đã phân hóa đòng. Thời tiết mưa, nắng xen kẽ, là điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng phát triển, cũng là điều kiện để sâu bệnh phát sinh, phát triển gây hại, để bảo vệ tốt nhất năng suất lúa vụ Mùa năm 2014, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư yêu cầu cán bộ kỹ thuật toàn Trung tâm tập trung cao chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến bà con nông dân như sau:

1. Chăm sóc lúa Mùa

- Hướng dẫn bón phân đầy đủ, cân đối, bón đúng kỹ thuật giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, tăng sức chống chịu với sâu, bệnh, điều kiện thời tiết bất thuận, đặc biệt là bệnh Bạc lá lúa (kỹ thuật chăm bón từng giai đoạn của cây lúa, lượng bón theo Công văn số 57/KNKN-KTNN ngày 7/7/2014 của Trung tâm).

- Duy trì mực nước tốt nhất từ 2-3 cm trên ruộng,khi lúa đẻ đủ số rảnh hữu hiệu tiến hành rút nước từ 5-7 ngày, sau đó duy trì mực nước từ 3-5 cm để bón đón đòng và giữ mực nước này trong suốt giai đoạn lúa trỗ.

2. Phòng trừ sâu bệnh

       Theo Thông báo số 226/TB-BVTV ngày 6/8/2014 của Chi cục BVTV Hải Phòng, các Trạm KNKN cần phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật các huyện để điều tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch hại trên đồng ruộng, đặc biệt quan tâm các đối tượng sâu bệnh như sau:

        a. Đối với Sâu cuốn lá nhỏ (CLN):dự báo trưởng thành CLN nở rộ từ 7/8/2014, sâu non sẽ nở rộ và gây hại từ ngày 17/8 đến cuối tháng 8/2014

- Xác định diện tích cần phun trừ từ ngày 17/8/2014 trên các trà lúa đang phân hóa đòng, khi mật độ sâu non tuổi 1, 2 (trên 20 con/m2). Nếu mật độ sâu cao có thể phải phun kép lần 2 sau lần 1 từ 4-5 ngày.

- Thời gian phun trừ dự kiến: 17/8/2014-22/8/2014 (tùy thuộc trà lứa từng huyện)

- Thuốc phun trừ: thuốc sinh học Silsau Super 5WP, Tasieu 5 WG; thuốc hóa học Tasodant 600EC, Clever 150SC, Ammate 150 SC.

 Lưu ý: yêu cầu cán bộ kỹ thuật trồng trọt phụ trách tại xã, phường tham mưu cho địa phương viết tin bài thông báo sớm trên hệ thống loa phát thanh, lịch phun cụ thể theo điều tra từng địa phương, hướng dẫn bà con chọn đúng thuốc đặc trị trừ Sâu cuốn lá, pha thuốc đúng kỹ thuật, đúng liều lượng, phun đúng cách; chú trọng tuyên truyền cho bà con ở một số xã tại huyện Thủy Nguyên, An Lão... không sử dụng gáo té, ống phịt để xịt thuốc bảo vệ thực vật.

        b. Đối với  bệnh Bạc lá lúa:hiện đang trong mùa mưa bão, thời gian tới lúa bắt đầu phân hóa rộ, cũng là thời điểm thường xuyên có mưa, gió to lá lúa bị tổn thương tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh Bạc lá lúa phát sinh gây hại. Chú trọng công tác bón phân cân đối, không lạm dụng phân đạm. Cần hướng dẫn nông dân phun phòng, đặc biệt trên các giống nhiễm như: HYT100, B-TE1, VL20, VT404; BC15, TBR45, BT7...bằng các thuốc Physan 20WP, Xanthomix 20WP, Staner 20WP.

         c. Về Chuột hại:tham mưu cho địa phương tổ chức phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ bờ ruộng, bờ mương; thành lập tổ, nhóm diệt chuột thủ công để đào bắt, sử dụng bẫy, đặt bả để diệt chuột.

        d. Về Sâu đục thân:điều tra theo dõi mật độ ổ trứng giai đoạn đẻ nhánh 0,5 ổ/m2, giai đoạn làm đòng 0,3 ổ/m2 trở lên (đặc biệt quan tâm những diện tích lúa trỗ sớm cuối tháng 8, đầu tháng 9/2014) cần kịp thời thông báo bà con kịp thời phun trừ có hiệu quả.

      Ngoài ra cần chú ý một số đối tượng như Rầy nâu, Rầy lưng trắng; Bệnh khô vằn, Đạo ôn gây hại lúa.

3. Tổ chức thực hiện

      Trạm Khuyến nông Khuyến ngư các huyện, phân công cán bộ kỹ thuật trồng trọt phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sâu bệnh hại để kịp thời chỉ đạo nông dân phòng, trừ có hiệu quả.

      Giao phòng Chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp cử cán bộ phố hợp cùng các Trạm theo dõi chặt chẽ diễn biến phát sinh, phát triển gây hại của sâu bệnh, đặc biệt chú trọng theo dõi đối tượng Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh Bạc lá, Chuột hại… tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất, phân công cán bộ tham gia kiểm tra sản xuất khi Lãnh đạo Trung tâm yêu cầu.

      Các phòng: Hành chính - Tổ chức bố trí phương tiện; phòng Đào tạo và Thông tin tuyên truyền cử cán bộ tham gia cùng, khi Lãnh đạo Trung tâm đi kiểm tra sản xuất.

      Yêu cầu các Trạm, Phòng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc TT;

- Lưu: VT, KTNN.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

       

 

Đoàn Hữu Thanh

 

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: