Tin mới nhất

Công văn số 982/SNN-KT ngày 09 tháng 05 năm 2018 về việc hướng dẫn khung về sử dụng màng phủ nông nghiệp, vòm che, hệ thống tưới trong sản xuất trồng trọt trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày đăng: 18-05-2018 | 9:49 AM | 1824 Lượt xem

 

 

 

 

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: