Tin mới nhất

Công văn số 28/KNKN-KTNN về việc tăng cường chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Ngày đăng: 18-04-2014 | 8:07 PM | 1443 Lượt xem

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG KHUYẾN NGƯ

 
 

 


Số:         /KNKN-KTNN

V/v: Tăng cường chăm sóc, phòng chống
dịch bệnh trên đàn vật nuôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 


              Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi:

- Trạm Khuyến nông Khuyến ngư các huyện và Liên quận

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

Hiện nay, thời tiết đang giao mùa từ xuân sang hạ, mưa nắng đan xen thất thường ảnh hưởng đến sinh trưởng vật nuôi, có nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nhất là các bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng, đóng dấu...

Để ổn định sản xuất chăn nuôi, Ban Giám đốc yêu cầu:

1. Trạm Khuyến nông Khuyến ngư các huyện và Liên quận:

Tăng cường chỉ đạo cán bộ bám sát địa bàn, hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chăm sóc, nuôi dưỡng đàn vật nuôi đảm bảo kỹ thuật, đặc biệt cần chú ý một số biện pháp kỹ thuật sau:

- Sử dụng con giống rõ nguồn gốc, xuất xứ, tại các cơ sở sản xuất đảm bảo, có sự kiểm soát của cơ quan thú y. Vận chuyển con giống đảm bảo kỹ thuật, bằng xe chuyên dụng, con giống phải được kiểm dịch khi lưu thông khác huyện, vệ sinh khử trùng phương tiện trước và sau khi vận chuyển. Cách ly vật nuôi mới nhập với vật nuôi hiện có tối thiểu 14 ngày.

- Hàng ngày quét dọn và thu gom chất thải để xử lý, đồng thời phun khử trùng chuồng trại, dụng cụ và toàn bộ khu vực chăn nuôi tối thiểu 1 lần/tuần và tăng cường phun khử trùng khi có dịch, bệnh.

- Sử dụng vắc xin để phòng bệnh cho đàn vật nuôi theo quy định của thú y.

- Hạn chế người ra, vào khu vực chăn nuôi, khu vào khu vực chăn nuôi nên mang bảo hộ: ủng, quần áo riêng; có hố sát trùng trước khu vực chăn nuôi.

- Tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng tăng sức đề kháng cho vật nuôi: cung cấp đủ thức ăn đảm bảo dinh dưỡng, không ôi thiu, nấm mốc; đủ nước uống sạch; bổ sung thêm các chất vitamin C, vitamin tổng hợp, đường Gluco KC, men vi sinh... cho vật nuôi; có biện pháp chống lạnh, chống nóng khi thời tiết thay đổi.

- Thường xuyên theo dõi tình hình đàn vật nuôi, khi phát hiện vật nuôi bệnh, chết không rõ nguyên nhân báo ngay cho cán bộ kỹ thuật và địa phương để có biện pháp can thiệp kịp thời; Không vứt xác chết bừa bãi, không bán chạy vật nuôi bệnh.

Thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo từ Chi cục Thú y, Trạm Thú y các quận, huyện, diễn biến thời tiết khí hậu, dịch bệnh và thông báo kịp thời tới các hộ chăn nuôi biết để chủ động chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trừ dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

2. Các phòng trực thuộc Trung tâm

Phòng Chuyển giao Kỹ thuật nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các Trạm ban hành tài liệu hướng dẫn nông dân tăng cường các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; đồng thời theo dõi tổng hợp tình hình để báo cáo lãnh đạo Trung tâm.

  Phòng Đào tạo Thông tin và Tuyên truyền phối kết hợp với các Trạm Khuyến nông Khuyến ngư, các quận huyện để tuyên truyền thông tin kịp thời khi cần thiết.

Yêu cầu các Phòng, Trạm thực hiện tốt các nội dung trên và báo cáo tình hình kịp thời với lãnh đạo Trung tâm theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- GĐ, các PGĐ;

- Sở NNPTNT (để b/c)

- Lưu VT, KTNN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 (Đã ký)

 

 

Đoàn Hữu Thanh

 

 

 

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: