Tin mới nhất

Công văn số 152/QĐ-KN ngày 10 tháng 8 năm 2017 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Phòng Chuyển giao kỹ thuật Thủy Sản

Ngày đăng: 08-06-2019 | 8:25 PM | 166 Lượt xem

 

Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: