Tin mới nhất

Các xã về đích nông thôn mới năm 2019: Được ưu tiên nguồn lực lớn

Ngày đăng: 16-04-2019 | 6:48 PM | 1132 Lượt xem

Nghị quyết (NQ) 45 của Bộ Chính trị ngày 24-1-2019 về  xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 yêu cầu bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, hợp lý giữa đô thị hoá, công nghiệp hoá và xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua 9 năm xây dựng NTM, thành phố đạt một số kết quả rõ nét. Đây là tiền đề để triển khai thực hiện NQ45 thuận lợi. Phóng viên Báo Hải Phòng phỏng vấn đồng chí Đinh Công Toản, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn (NN-PTNT)  chung quanh vấn đề này. 

 

Xây dựng cánh đồng lớn, áp dụng cơ giới hóa trong

sản xuất ở xã Khởi Nghĩa (Tiên Lãng)

- Đồng chí cho biết, từ khi triển khai xây dựng NTM đến nay, Hải Phòng đạt được kết quả rõ nét như thế nào?

-Thành phố Hải Phòng bắt đầu triển khai xây dựng NTM từ năm 2010, có 7 huyện, 139 xã thực hiện. Đến nay, toàn thành phố có 89 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM; trung bình các xã đạt 17,5 tiêu chí. Các xã còn lại hoàn thành xây dựng NTM  trong năm 2019.

Qua hơn 9 năm triển khai xây dựng NTM, nông thôn Hải Phòng đổi thay rõ nét, toàn diện. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp đồng bộ, hiện đại. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện, nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 ước đạt 45 triệu đồng/người/năm (gấp 4 lần so với năm 2010). Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo 2016 - 2020 còn 1,85% (giảm 6,8% so với năm 2010)…Hệ thống điện, đường, trường, trạm điện….được đầu tư đồng bộ, đạt chuẩn ở các xã hoàn thành NTM

- Cách làm của Hải Phòng có gì nổi bật, khác biệt với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước?

Thành phố Hải Phòng huy động được nguồn lực rất lớn để triển khai thực hiện chương trình. Tổng nguồn lực huy động từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác cho xây dựng NTM đến nay là 24.000 tỷ đồng. Đầu tư nguồn lực lớn, thành phố xây dựng kế hoạch hoàn thành dứt điểm từng xã. Hằng năm, ngân sách thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã đăng ký về đích NTM.

Cụ thể, giai đoạn 2011 - 2018, ngân sách thành phố đầu tư trực tiếp cho các xã là 3.500 tỷ đồng để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng.  Từ năm 2013, thành phố hỗ trợ trực tiếp 100% xi măng (đến chân công trình) để xây dựng đường giao thông nội đồng, thôn xóm, khu dân cư, nội bộ nghĩa trang. Nhờ vậy, những năm qua, hệ thống giao thông nông thôn Hải Phòng đổi thay rõ nét so với nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc…Trong giai đoạn 2013 - 2018, thành phố  hỗ trợ khoảng 537.000 tấn xi măng (tương đương 800 tỷ đồng) cùng với các nguồn vốn xã hội hóa xây dựng hơn 30.000 tuyến đường giao thông nông thôn các loại với chiều dài gần 4.000 km, giá trị ước tính khoảng 10.000 tỷ đồng.

-  Qua quá trình xây dựng NTM, những bài học kinh nghiệm nào được đúc kết từ thực tế triển khai?

-Những thành công đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua cho thấy, trước hết các địa phương phải huy động được cả hệ thống chính trị và người dân tham gia, trong đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện, sự vào cuộc tích cực của MTTQ cùng các đoàn thể chính trị-xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích NTM. Công tác tuyên truyền đổi mới từ truyền thông diện rộng sang phản ánh nội dung, phương thức thực hiện, gương người tốt việc tốt, kết quả các công trình điển hình để người dân thấy ý nghĩa thiết thực, lôi cuốn cộng đồng dân cư tham gia phong trào. Chủ động khai thác tốt được các nguồn lực, phương châm đầu tư những công trình liên quan trực tiếp đến người dân cần được ưu tiên trước mới huy động được sự vào cuộc tích cực của nhân dân. Lựa chọn ưu tiên đầu tư trọng điểm, tránh dàn trải. Tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời bổ khuyết giải pháp khả thi, điều chỉnh cơ chế chính sách đặc thù, chính sách thu hút doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng NTM. …

Việc xây dựng NTM năm 2019 sẽ khó khăn hơn những năm trước vì số xã về đích nhiều, thời gian gấp rút. Đồng chí cho biết giải pháp nào để hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ?

-Năm 2019, toàn thành phố phấn đấu có thêm 50 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã NTM, bảo đảm 100% các xã trên địa bàn  cơ bản hoàn thành xây dựng NTM. Ngành NN-PTNT xác định nhiệm vụ xây dựng NTM năm nay rất nặng nề, với số xã phải hoàn thành các tiêu chí NTM lớn nhất từ trước đến nay, chiếm hơn 1/3 số xã của cả giai đoạn 10 năm (2010-2020), nhiều nội dung công việc cần được triển khai thực hiện cùng lúc. Trong đó, nhiều tiêu chí, chỉ tiêu khó đòi hỏi cần có thời gian để triển khai, kinh phí thực hiện.

-Để hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2019, thành phố ưu tiên, bố trí vốn ngân sách cho các xã phấn đấu về đích NTM. Đồng thời các địa phương tích cực, quyết liệt vào cuộc. Cụ thể, cấp ủy Đảng các huyện chỉ đạo trực tiếp việc triển khai, hoàn thành xây dựng NTM năm 2019; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện trực tiếp theo dõi, đôn đốc các xã phải hoàn thành xây dựng NTM năm 2019. Các địa phương và cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về tiến độ thực hiện, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo; phát động các phong trào thi đua xây dựng NTM … để cả hệ thống chính trị và người dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện. Các sở, ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí về NTM../.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo báo Hải phòng điện tử

 

Link download: Các xã về đích nông thôn mới năm 2019: Được ưu tiên nguồn lực lớn
Chia sẻ
Từ khóa ,

Ý kiến phản hồi

Họ tên:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung phản hồi: